VEĽKÁ NOC: Najobľúbenejšie koledy a riekanky

0

K veľkonočným oslavám na našom území neodmysliteľne patria rôzne koledy, riekanky a pesničky, pomocou ktorých chlapci môžu od vyšibaných dievčat získať nejakú drobnú odmenu. Zatiaľ čo mnohí mladíci pritom zostávajú verní koledám, ktoré sa naučili od svojich rodičov alebo prarodičov, stále obľúbenejšími sa stávajú ich moderné verzié. Ktoré veľkonočné koledy u nás patria medzi najznámejšie?

Tradičné veľkonočné riekanky

Veľká noc bez veselých riekaniek a popevkov si v Slovenskej republike dokáže predstaviť len málokto. Ľudové veľkonočné koledy tu totiž majú veľmi dlhú tradíciu a často sa odovzdávajú z generácie na generáciu. Ak potom na Veľkonočný pondelok dorazia ku dverám domu koledníci bez pripravenej riekanky, pravdepodobne dostanú od dievčat košom a žiadnej odmeny sa nedočkajú.

Pôvodne veľkonočná koleda označovala piesne, ktoré deti spievali na oslavu veľkých kresťanských sviatkov. Dnes sa tento zvyk dodržiava skôr na dedinách, kde mládenci, ale aj dospelí muži spolu so svojimi deťmi obchádzajú susedov aj vzdialenejšie obydlia a za sprievodu veselých veľkonočných riekaniek či kolied šibú dievčatá, aby si vyslúžili nafarbené vajíčka, sladkosti alebo panáka pálenky.

Hody, hody, doprovody

Hoci sa tradícia samozrejme líši v závislosti od toho, o ktoré časti republiky je reč, medzi najznámejšie koledy rozhodne patria riekanka Hody, hody, doprovody. Tá existuje ako v krátkej verzii, tak aj v niekoľkých dlhších variáciách.

Hody, hody, doprovody,

dajte vajcia maľované.

Ak nedáte maľované,

dajte aspoň biele,

sliepočka vám znesie iné.

Variant pre najmenších

Na niektorých miestach sa obľúbená veľkonočná koleda používa v obmenenej verziu, ktorú si obľúbili hlavne menšie deti.

Hody, hody, doprovody,

ja som malý koledníček.

Priniesol som zo záhrady

plný košík vajíčok.

Obmena sa zajačikom

Niekedy najznámejšia veľkonočná koleda, ktorú u nás chlapci odriekavajú, zahŕňa dokonca aj veľkonočného zajačika, hoci u nás nie je tak populárny ako v zahraničí.

Hody, hody, doprovody,

ja som malý zajačik,

utekal som vedľa vody,

niesol košík vajíčok.

Stretla ma koroptvička,

chcela jedno červené,

že mi dá lán jetelíčka,

a ja hovoril: Nie, nie, nie.

Na živé ploty medzi poľami,

mám ja strýčka zajačika,

tomu nosím každým rokom

maľované vajíčka.

Ja som malý koledníček

Medzi obľúbené veľkonočné koledy pre deti patrí aj tradičné riekanka o malom koledníčkovi, ktorá slovenskú Veľká noc sprevádza už dlhé roky. Tiež tá existuje v mnohých rôznych obmenách.

Ja som malý koledníček, tetuška,

prišiel som si po čerstvé vajíčka.

Vajíčko je červené a koláčik biely,

ako je vám pani drahá, koledníček milý?

Ďalšie obľúbené slovenské koledy

Okrem tradičných kolied, ktoré na Veľkú noc odriekavajú chlapci po celom Slovensku, existuje aj veľa ďalších zaujímavých riekaniek, ktoré sa s týmto obľúbeným sviatkom spája. Medzi ne patrí napríklad známa koleda o korbáči, riekanky pre dievčatá alebo rôzne básničky o sliepočke či zajačikovi.

Koleda o korbáči

Uplietol som korbáčik,

taký pekný nemá nik.

Ten korbáčik pohladká

všetky známe dievčatká.

Keď dostanem vajíčko,

vyšľahám len máličko.

Báseň o sliepočke

Kropenatá sliepočka,

aké mi dáš vajíčka?

Jé, to bude prekvapenie,

nad strakaté predsa nie je.

Veľkonočné koleda pre dievčatá

Kropenatá sliepočka

zniesla biele vajíčka.

Zafarbím ich, vymaľujem,

všetky chlapcom podarujem.

Šnúrky si nastrihám,

na korbáč im ich dám.

Pani mámo

Milá mama zlatíčko,

daruj že mi vajíčko.

Ak mi nedáš  vajíčka,

utečie ti sliepočka

do horného rybníčka

a z rybníčka do kaluže,

odtiaľ jej nik pomôže?

Vajíčka

V ošítke mám vajíčka,

čo zniesla mi sliepočka.

Sú tam krásne maľované,

alebo aj pekne biele,

len si zoberte koledníci,

ktoré sú vám milé.

Zajačik

Ty si šibal zajačik!

Kde si schoval korbáčik?

Zdá sa, že ho milý zajko

vymenil za pekné vajko

Vajíčko pre milého

Komu ja vajíčko darujem,

toho ja úprimne milujem.

Komu ja vajíčko dám,

toho ja rada mám.

Vtipná veľkonočná koleda

Okrem toho, že existuje veľké množstvo tradičných riekaniek, ktoré sú často spojené s konkrétnou oblasťou, každý rok vzniká tiež veľké množstvo originálnych úprav. Predovšetkým dospelí koledníci, ktorí netúžia po čokoláde ani iných sladkostiach, ale radšej by za vyšibanie dostali nejakú tú pálenku, vymýšľajú stále nové vtipné koledy, s ktorými často rozosmejú všetkých prítomných.

Slivovica

Hody, hody, doprovody,

nechaj si vajcia, nemaj škody.

Miesto vajcia od sliepky

dám si trochu pálenky.

Vodka alebo rum

Hody, hody, doprovody,

pijem všetko okrem vody.

Dajte vodku alebo rum,

Vypite vám celý dom.

Vodka

Hoďky, hoďky, doprovodky,

dajte aspon liter vodky.

Ak nemáte vodku,

aspon pivo v súdku.

Panák

Hody, hody, doprovody,

ja mám topánky plné vody.

Vajcia už ma neláka,

nalejte mi panáka.

Ďalšie veľkonočné koledy

Zaujíma vás, aká koleda na Veľkú noc sa spieva u nás najčastejšie? Máme celý rad rôznych tradičných i moderných riekaniek, ktoré môžete počas veľkonočných sviatkov započuť na každom rohu. Niektoré sú pritom veľmi podobné aj tým českým, ale iné sa od nich úplne líšia.

Šibi-ryby

Šibi-ryby, mastné ryby,

dávaj vajcia, vykrúcaj sa!

Ak mi nedáš dve vajíčka,

daj mi aspon makovníčka.

Eště k tomu groš,

aby bolo dosť!