Typický introvert

TYPICKÝ INTROVERT: Ako ho spoznáte?

Medzi ľuďmi prevláda názor, že introverti sú tichí, nevýrazní ľudia, ktorí sa v spoločnosti nijako zvlášť neprejavujú a zvyčajne radšej trávia čas sami doma. Toto tvrdenie je čiastočne pravdivé, ale