SVEJLY: Ako na zadržiavanie vody vo svahu?

Pokiaľ máte väčšiu záhradu, ktorá sa nachádza na svahu, určite ste zaznamenali, že z prudších kopcov voda rýchlo odteká preč a pôda nie je schopná ju dostatočne rýchlo pojať. Riešením by mohli byť zasakovacie pásy, pomocou ktorých sa dá voda zachytiť a rozviesť do miest, kde je najviac potrebná. Prezradíme, ako to funguje a ako vytvoriť svejl na záhrade.

Čo sú svejly?

Ako svejl (anglicky swale, slovensky prieľah) sa označuje priekopa, ktorá zachytáva, zhromažďuje a necháva pomaly vsiaknuť vodu, ktorá by inak z pozemku odtiekla. Slúži teda na zadržiavanie vody v krajine, efektívne bráni jej stekaniu po povrchu smerom do údolia a zaisťuje naopak jej vsiaknutie do pôdy a podložia. Pomáha tak vytvoriť zásobu pre okolitú vegetáciu a sýti zdroj podzemnej vody.

Svejly sa teda dajú zjednodušene popísať ako plytké priehlbiny, ktoré dohromady tvoria systém určený na zadržiavanie a rozvádzanie vody v krajine. Môžu byť vedené po vrstevnici, alebo mierne šikmo, a to v závislosti od ich konkrétnej funkcii. Primárne sú pritom určené pre väčšie svažité záhrady, ale je možné ich vybudovať aj v rovinatom teréne.

Ako vyzerajú svejly?

Svejl sa skladá z dvoch hlavných častí. Prvá z nich je priekopa, ktorú je nutné vykopať takým spôsobom, aby sa v ňom voda rovnomerne hromadila a vsakovala. Odobraná pôda, ktorú nazhromaždíte vo svahu pod priekopou, potom vytvorí druhú časť, ktorou je násyp (vyvýšenina). Ten je možné osiať trávou alebo trebars vysadiť trvalkami.

Dôvodom, prečo sa svejly budujú, rozhodne nie je tvorba vodnej plochy. Pokiaľ o to máte záujem, dajte prednosť tôňke, jazierku alebo retenčnej nádrži. Svejl má naopak vodu na pozemku zachytiť a efektívne vybrané miesto zavodniť. Postupom času sa pod ním navyše zmenia podmienky na rast vegetácie. Okrem suchomilných druhov tak na mieste budete môcť pestovať aj rastliny náročnejšie na vlahu alebo napríklad stromy.

Hĺbka a šírka svejlu

Rozmery jednotlivých priekop vždy závisia od niekoľkých rôznych faktorov. Svoju úlohu tu zohráva napríklad plocha vybraného pozemku, jeho sklon alebo dĺžka svahu. Ďalej by ste mali vziať do úvahy, aké je na zvolenom mieste podložie, a je nutné počítať aj s miestnym typom pôdy a množstvom zrážok. Okrem toho nezabudnite zohľadniť výšku spodnej vody a počet plánovaných svetiel.

Zatiaľ čo na malých záhradách bývajú svejly skôr hlbšie, ale krátke, na lúkach a pastvinách sa budujú skôr plytké a dlhé. Môžu byť široké iba niekoľko desiatok centimetrov, ale pokojne aj niekoľko metrov. Ich dĺžka sa potom odvíja od povahy svahu a je závislá aj od terénnych obmedzení. Pri určovaní hĺbky je navyše dôležité poznať vodné pomery, ktoré na danom území panujú v čase, keď prší.

TOP:   SEDMOKRÁSKA: Liečivé účinky a využitie sedmokrásky!

Druhy svejlov

Svejly, ktoré sa niekedy označujú aj ako vsakovacie prieľahy alebo zasakovacie prieľahy, nie sú unifikované. Môžu mať rôznu podobu a funkciu. Existujú napríklad vodorovné prieľahy vedené po vrstevnici, ktorých úlohou je zadržiavanie vody na pozemku. Tento typ bráni rýchlemu odtekaniu vody do údolia a zaisťuje jej vsiaknutie do pôdy, vďaka čomu je možné zavodniť aj suché miesta na strmých svahoch.

Ďalším variantom sú potom šikmo vedené svejly, v ktorých sa voda príliš nezadržuje. Ľudia ich budujú z toho dôvodu, aby rozvádzali vodu po pozemku. Týmto spôsobom sa dajú zúrodniť aj suchšie šikmé plochy a s pomocou daných svejlov je možné zároveň odvodniť miesta, ktoré sú príliš vlhké. Po nejakej dobe sa pod nimi navyše začnú tvoriť rezervoáre vody, do ktorých budú smerovať korene okolitých rastlín.

Vzhľadom na to, že svejly hojne využívajú prirodzenú gravitácie, je dôležitý aj sklon terénu. Voda tečie z kopca dole, takže sa budujú hlavne na svahovitých pozemkoch a šikmých plochách. V rovinatých miestach je nutné pracovať s hĺbkou jednotlivých svejlý a vytvoriť postupné zošikmenie, čo môže byť veľmi náročné. Na kumuláciu vody na rovine sa teda používajú skôr prepojovacie kanály alebo jazierka.

Praktický návod, ako na svejly

Trápi vás, že sa na vašom pozemku nedrží voda vo svahu, ale všetka steká smerom do údolia? V tom prípade je dobrým riešením vytvoriť svejly na záhrade, ktoré vás tohto problému účinne zbavia. Na menšej ploche môžete prieľahy vybudovať pomerne ľahko svojpomocne. Pokiaľ ale máte rozľahlejšiu záhradu, budete najskôr potrebovať pomoc odborníkov, ktorí vytvoria svejly priamo na mieru.

Akonáhle celý systém svejlov starostlivo navrhnete (na základe pozorovania vodných pomerov na vašej záhrade počas dlhšie trvajúcich dažďov), môžete sa pustiť do jeho realizácie. Zatiaľ čo malé svejly sa pri troche úsilia dajú vykopať ručne, na budovanie väčších prieľahov je lepšie použiť techniku (bager). Ušetrí vám to veľa času a zbytočnej námahy.

Majte však na pamäti, že dokončovacie práce sa vždy musia robiť ručne. Ak plánujete v budúcnosti kosiť, upravte násyp do šikma. Vyvýšeninu teda budujte zo spodnej strany a prípadne ju vystužte aj vetvami alebo drevom. Akonáhle svejly vytvoríte, môžu zostať prázdne, ale tiež ich môžete niečím vyplniť. Užšie a hlbšie prieľahy sa na dne napríklad často vystielajú kameňmi či štrkom.

TOP:   SEDMOKRÁSKA CHUDOBKA: Čo ste o nej (ne) vedeli?

Do priekopy sa potom často pridáva aj vzdušne nastlaná organická hmota. Ide predovšetkým o vetvičky, hobliny, slamu alebo trávu, pričom tento materiál bude nasávať vodu ako huba a udrží ju na mieste po dlhšiu dobu. Postupne však zotleje a premení sa na humus, takže by ste mali z času na čas organický materiál doplniť.

Pokiaľ vytvoríte plytký zatrávnený svejl, nezabudnite jeho steny upraviť takým spôsobom, aby bolo možné trávu pohodlne kosiť. Ak sú potom jednotlivé prieľahy po záhrade rozvedené priamo z odkvapových rúr, môžu efektívne spracovať všetok prepad. Svejly sú dokonca schopné nahradiť samozavlažovací systém, takže postupne dodávajú vlahu rastlinám vysadeným pod nimi.

Čo sú svejly?

Svejl (swale, prieľah) je priekopa, ktorá slúži na zadržiavanie vody v krajine. Zachytáva a zhromažďuje vodu, ktorá by z pozemku inak odtiekla smerom do údolia, a zaisťuje jej vsiaknutie do pôdy a podložia. Vďaka tomu pomáha vytvoriť zásobu pre okolitú vegetáciu a sýti zdroj podzemnej vody. Môže byť pritom vedený po vrstevnici, alebo šikmo a primárne sa buduje vo svahovitom teréne.

Ako vyzerajú svejly?

Jednou z dvoch hlavných častí svejlu je priekopa, ktorá sa vykopáva tak, aby sa v ňom rovnomerne hromadila a vsakovala voda. Odobraná pôda sa potom hromadí vo svahu pod priekopou, čím vznikne druhá časť svejlu, ktorá sa označuje ako násyp (vyvýšenina). Dá sa osiať trávou alebo vysadiť trvalkami. Postupom času sa navyše pod svejlom zmenia podmienky pre rast vegetácie, takže tu okrem suchomilných druhov porastú aj druhy náročnejšie na vlahu.

Aké druhy svejlov existujú?

Svejly nie sú unifikované a môžu mať rôznu šírku, dĺžku aj hĺbku. Pokiaľ ide o ich konkrétnu podobu, existujú vodorovné svejly vedené po vrstevnici, ktorých úlohou je zadržiavať vodu na pozemku a zabrániť jej rýchlemu odtekaniu, ale aj šikmo vedené vajíčkami budované z toho dôvodu, aby efektívne rozvádzali vodu po záhrade. Tak je možné zúrodniť suché miesta a odvodniť plochy, ktoré sú príliš vlhké.

Ako vytvoriť svejl na záhrade?

Svejly sa na menšej ploche dajú vybudovať svojpomocne, ale ak je záhrada rozľahlejšia, je namieste zavolať si na pomoc odborníka. Konkrétna podoba prieľahov sa navrhuje na základe pozorovania vodných pomerov na záhrade pri dlhotrvajúcich dažďoch. Malé svejly je možné vykopať ručne, ale na budovanie väčších sa hodí skôr bager. Násypy sa obvykle upravujú došikma a dajú sa vystužiť drevom. Do priekopy sa tiež často vkladá vzdušná nastlaná organická hmota, ktorá bude dobre nasávať vodu.