Ako ZISTIŤ MAJITEĽA POZEMKU na internete? Poradíme vám!

Uvažujete o kúpe pozemku, ale neviete, kto ho vlastní? Alebo možno potrebujete zistiť, kto vlastní pozemok vedľa domu, ktorý plánujete kúpiť? V súčasnosti je pomerne jednoduché tieto informácie zistiť. Poradíme vám, ako zistiť vlastníka nehnuteľnosti z pohodlia domova, ako hľadať vlastníka pozemku, domu alebo bytu online a čo znamená, keď narazíte na pozemky bez vlastníka.

Ako zistiť vlastníka nehnuteľnosti online?

Máte záujem o pekný dom, byt, chatu alebo nebodaj pozemok, na ktorom by ste si chceli postaviť vlastný dom? Ak áno, určite by ste chceli kontaktovať osobu, ktorá je vlastníkom nehnuteľnosti, alebo sa o nej aspoň dozvedieť viac. Dobrou správou je, že existuje jednoduchý spôsob, ako zistiť meno majiteľa, číslo pozemku, výmeru alebo dokonca číslo listu vlastníctva.

Ak si márne lámete hlavu nad tým, ako zistiť vlastníka bytu, domu alebo pozemku, určite vás poteší, že nemusíte chodiť na úrad ani na iné miesto. Všetky potrebné informácie si ľahko a rýchlo zistíte z pohodlia domova. Všetko, čo potrebujete, je počítač alebo mobilný telefón a pripojenie na internet. Potom máte niekoľko možností, kam sa vybrať:

 • portál elektronických služieb katastra nehnuteľností (ESKN)
 • základná mapa ZBGIS

Vyhľadávanie cez ESKN

Na portály elektronických služieb katastra nehnuteľností môžete nájsť majiteľa pozemku ale aj vyhľadať pozemok, ktorý konkrétna osoba vlastní. Potrebujete len poznať meno, priezvisko a dátum narodenia osoby. Majiteľa konkrétnej parcely zistíte prostredníctvom mapy, ktorú v portály nájdete. Po jej otvorení sa zobrazí mapa Slovenskej republiky kde môžete nájsť konkrétne parcely. Po kliknutí na parcelu sa zobrazia všetky dostupné informácie o nej ako meno vlastníka, výmera, typ pozemku,…

Ďalšie funkcie, ktoré na portály nájdete

 • vyhľadávanie podľa meny vlastníka, parcely registra, listu vlastníctva,…
 • výpis z listu vlastníctva
 • informovanie o žiadosti, podaní,…
 • vykonanie zmien (ak ste našli chybu v liste vlastníctva,…)

Čo je kataster nehnuteľností?

Kataster nehnuteľností Slovenskej republiky je verejný súbor údajov o jednotlivých nehnuteľnostiach na území našej krajiny. Obsahuje celý rad dôležitých informácií o pozemkoch, vybraných stavbách a ich vlastníkoch.

Obsahom katastra je súpis, popis alebo geometrické a polohové určenie konkrétnych nehnuteľností na území Slovenskej republiky. Okrem toho existuje aj register vlastníckych, vecných a iných práv k nehnuteľnostiam určených zákonom. Katastrálne úrady poskytujú potrebné údaje vo forme verejných listín, pričom niektoré informácie sú prístupné online.

Účelom KN je poskytovať informácie, ktoré sa používajú napríklad na ochranu práv k nehnuteľnostiam, na daňové a poplatkové účely alebo na ochranu životného prostredia, poľnohospodárskej a lesnej pôdy, nerastného bohatstva a kultúrnych pamiatok. Okrem toho poskytuje aj údaje na územný rozvoj, na oceňovanie nehnuteľností, na vedecké, ekonomické alebo štatistické účely alebo na tvorbu iných informačných systémov.

Ak neviete, ako nájsť vlastníka v katastri nehnuteľností, musíte si najprv otvoriť službu „Poskytnutie údajov z katastra nehnuteľností„. V tejto časti si môžete vybrať o aké údaje máte záujem.

 • výpis z listu vlastníctva
 • kopia katastrálnej mapy
 • sledovanie zmien na LV
 • výpis z pozemkovej knihy
 • iné údaje z katastra nehnuteľností

Pokiaľ ide o spôsob, ako zistiť vlastníka pozemku alebo určitej budovy, budete potom musieť sa prihlásiť pomocou občianskeho preukazu alebo do svojho účtu pre vzdialený prístup do KN.

Samozrejme, mnohých ľudí potom zaujíma, ako nájsť vlastníka nehnuteľnosti pomocou vyhľadávania v KN a čo je na to vlastne potrebné. Hoci sa stránka na prvý pohľad nemusí zdať používateľsky prívetivá, v skutočnosti sa s ňou pracuje veľmi jednoducho. Na odhalenie vlastníka pozemku alebo budovy možno použiť konkrétnu adresu, parcelné číslo alebo katastrálnu mapu.

Vyhľadávanie podľa adresy

Ak chcete zistiť potrebné informácie o dome alebo konkrétnej bytovej jednotke, môžete to urobiť niekoľkými spôsobmi. Najjednoduchšie však je, keď poznáte presnú adresu nehnuteľnosti. V závislosti od toho, o akú nehnuteľnosť ide, si potom môžete vo vyhľadávaní v registri vybrať, či chcete vykonať „vyhľadávanie v budove“ alebo „vyhľadávanie v jednotke“.

Po kliknutí na jednu z veľkých ikon na stránke vyhľadávania v KN sa dostanete na stránku, kde je potrebné vyplniť adresu hľadanej nehnuteľnosti. Ak sa vám nepodarí zadať presnú adresu, pokračujte v spodnej časti vyhľadávania v poli Obec, kde v prípade stavieb zadáte názov obce, typ stavby a jej číslo. V prípade bytov alebo obchodných priestorov platia rovnaké pravidlá, ale navyše budete musieť vyplniť konkrétne číslo jednotky.

Po správnom zadaní potrebných údajov budete presmerovaní na stránku, ktorá obsahuje verejne dostupné informácie o vybranej nehnuteľnosti. Patrí sem číslo parcely, výmera, typ parcely, číslo listu vlastníctva, typ pozemku a mnohé ďalšie údaje. Nájdete tu však aj informácie o budove, ktorá je súčasťou nehnuteľnosti, o type ochrany nehnuteľnosti a zoznam BPEJ. Môžete tiež nahliadnuť do katastrálnej mapy.

Ak chcete zistiť, kto je vlastníkom budovy alebo jednotky, musíte prekonať test CAPTCHA v hornej časti stránky alebo sa prihlásiť pomocou svojich prihlasovacích údajov. Potom sa vám zobrazia ďalšie informácie, ktoré zahŕňajú vlastníkov a iné oprávnené osoby, druh obmedzenia vlastníckeho práva, iné registrácie alebo prípadne konania, v ktorých bola na nehnuteľnosť zapísaná cena.

Vyhľadávanie podľa čísla parcely

Zaujíma vás, kto je vlastníkom pozemku? Ak áno, otvorte vyhľadávanie v KN a vyberte možnosť „Vyhľadávanie podľa parciel“. Potom budete musieť vyplniť názov alebo kód obce alebo katastrálneho územia, v ktorom sa parcela nachádza. Keď tak urobíte, objaví sa ďalšia položka s názvom Parcela. V nej potom budete musieť vybrať, či ide o stavebnú parcelu alebo pozemok, a vyplniť číslo parcely.

Parcelné číslo je špecifický identifikačný kód pozemku, ktorý sa používa na jeho presné určenie. Po jeho zadaní budete presmerovaní na stránku s evidenciou hľadanej parcely. Ak však máte záujem o pozemok, ktorého parcelné číslo nepoznáte, nezúfajte. Na vyhľadanie vybranej parcely môžete použiť katastrálnu mapu.

V konkrétnom zázname si potom môžete zobraziť všeobecné informácie o pozemku, spôsob ochrany pozemku a zoznam BPEJ alebo sa prekliknúť na podrobnosti o susedných parcelách. Ak vyplníte test CAPTCHA v hornej časti stránky, zobrazia sa aj podrobnosti o vlastníckom práve, jeho prípadných obmedzeniach, iných zápisoch a konaniach, v rámci ktorých bola na túto nehnuteľnosť zapísaná cena. Taktiež už nemusíte premýšľať, ako zistiť adresu vlastníka nehnuteľnosti, pretože tu bude uvedené jeho trvalé bydlisko.

Vyhľadávanie v katastrálnej mape

Ak nepoznáte potrebné údaje o nehnuteľnosti, o ktorú máte záujem, nevešajte hlavu. Existuje aj iný spôsob, ako nájsť dom, byt alebo pozemok, a to nahliadnutím do katastrálnej mapy. Stačí na webovej stránke KN vybrať možnosť „Zobraziť mapu“ a potom vyplniť príslušnú obec alebo katastrálne územie, v ktorom sa nehnuteľnosť nachádza.

Pomocou myši alebo tlačidla plus priblížte požadovanú oblasť. Nájdite parcelu, nehnuteľnosť o ktorej sa chcete dozvedieť viac a kliknite na ňu. Zobrazia sa vám všetky dostupné informácie o parcele.

Vyhľadávanie podľa názvu

Zaujíma vás, ako zistiť vlastníka nehnuteľnosti podľa mena alebo ako vyhľadať všetky byty, domy alebo pozemky, ktoré vlastní určitá osoba? Potom máme pre vás zlú správu. V súčasnosti nie je možné na vyhľadanie týchto informácií použiť službu vyhľadávania v katastri nehnuteľností, a to najmä z dôvodu ochrany osobných údajov. Môžete sa však obrátiť priamo na územný úrad vybraného katastrálneho územia alebo vyskúšať diaľkový prístup do katastra nehnuteľností (zápis práv pre osobu).

Základná mapa ZBGIS

Vyhľadať pozemok môžete aj prostredníctvom aplikácie ZBGIS. Na mape nájdite pozemok, ktorého majiteľa chcete zistiť. Kliknite naň a následne sa vám zobrazia všetky dostupné informácie vrátane mena majiteľa a ďalších informácií o parcele. V aplikácii môžete aj vyhľadať pozemok podľa mena majiteľa, čísla parcely, čísla listu vlastníctva alebo na základe vašej polohy.

Sledujte novinky webu RadimeAKO.sk na Google News!

Ako zistiť vlastníka nehnuteľnosti online?

Ak uvažujete o kúpe domu, bytu alebo stavebného pozemku, určite vás zaujíma, ako zistiť vlastníka nehnuteľnosti pomocou internetu. Existujú viaceré spôsoby, ako to urobiť. Prvým je vyhľadávanie cez mapy ZBGIS, druhým je stránka katastra nehnuteľností ESKN

Ako nájsť vlastníka v katastri nehnuteľností?

Najprv otvorte stránku Vyhľadávanie v katastri nehnuteľností a potom si vyberte, ako chcete postupovať. Môžete si vybrať vyhľadávanie budov, vyhľadávanie jednotiek, vyhľadávanie parciel alebo zobrazenie na mape. Po vyhľadaní požadovanej nehnuteľnosti sa zobrazia základné informácie. Aby ste mohli nájsť vlastníka, budete sa musieť prihlásiť pomocou občianskeho preukazu alebo sa prihlásiť do svojho účtu pre vzdialený prístup do KN.

Kde sú zaregistrované pozemky bez vlastníka?

Na Slovensku má každý pozemok majiteľa, nie vždy je ale vlastník známy. Pozemky, ktorých vlastník je neznámy nájdete na stránkach katastra nehnuteľností. Vlastník pozemku môže byť neznámy z rôznych dôvodov.