AKO ZRUŠIŤ PLATBU SIPO? Jednoduchý NÁVOD!

Keďže Slovenská pošta opakovane zvýšila cenu služby SIPO, ktorá bola predtým na našom území veľmi rozšírená, niektorým ľuďom sa už jednoducho neoplatí. Mnohí preto premýšľajú, ako SIPO rýchlo zrušiť, aby sa vyhli zbytočným poplatkom. Poradíme vám, ako zrušiť SIPO online alebo na pobočke Českej pošty, čo ešte budete musieť urobiť a ako zrušiť SIPO po zosnulej osobe.

Čo je SIPO?

Skratka SIPO označuje službu s názvom Sústredené inkaso platieb obyvateľstva, ktorú poskytuje Slovenská pošta. Ide o spôsob platby, ktorý umožňuje spojiť niekoľko pravidelných platieb do jednej (zvyčajne nájomné, účty za elektrinu, plyn alebo vodu, licenčné poplatky, poistné a platby za telefón). Peniaze sa potom z vášho účtu strhnú naraz.

V tomto prípade je platiteľovi pridelené spojovacie číslo, ktoré musí oznámiť jednotlivým poskytovateľom služieb. Tí potom každý mesiac zašlú Slovenskej pošte hromadnú žiadosť o inkaso od občanov, ktorí si dohodli platbu prostredníctvom SIPO. Slovenská pošta potom odpočíta inkasá všetkých platiteľov, prevedie peniaze konkrétnym poskytovateľom služieb a zašle platiteľom jeden transparentný platobný doklad.

Slovenská pošta zaviedla službu SIPO v roku 1964. Dôvodom bolo zníženie administratívy spojenej s obrovským počtom poštových poukazov. Spočiatku nebolo SIPO spojené so žiadnymi poplatkami a štát podporoval jeho rozširovanie. Okrem toho bol systém pohodlný pre občanov, pretože im uľahčoval prevod platieb, ktoré nemuseli riešiť samostatne.

V súčasnosti SIPO využívajú množstvo slovenských občanov (najmä staršej generácie). Aj dnes ho možno zriadiť a založiť úplne bezplatne, ale jeho používanie je potom spojené s poplatkom 1,30 euro.

Kde sa dá odhlásiť z odberu SIPO?

Skôr ako sa rozhodnete SIPO nadobro zrušiť, vo väčšine prípadov budete musieť previesť platby inde, aby ste sa vyhli dlhu za nezaplatené služby. Samotnú službu SIPO je potom možné zrušiť osobne na pobočke Slovenskej pošty. Okrem toho je niekedy možné službu SIPO zrušiť automaticky.

Prevod platieb

Ak uvažujete o zrušení platby SIPO, musíte najprv previesť všetky platby z tohto systému inde. V praxi to zvyčajne znamená kontaktovať všetkých poskytovateľov služieb, za ktoré ste doteraz platili prostredníctvom platieb SIPO. Niekde môžete zmeniť spôsob platby online, inde však budete musieť navštíviť pobočku, zavolať na zákaznícku linku alebo napísať e-mail.

Nezabudnite si tiež overiť, akú formu platby za služby si môžete zvoliť v prípade konkrétnej spoločnosti. Najjednoduchším spôsobom, ako zastaviť SIPO a zmeniť spôsob platby za služby, je zvyčajne trvalý príkaz, ktorý si môžete nastaviť v internetovom bankovníctve. Ak sa však na to necítite, môžete navštíviť ktorúkoľvek pobočku vašej banky, kde vám s tým radi pomôžu a trvalý príkaz nastavia za vás. Ďalšou možnosťou je nastavenie priameho inkasa.

Túto službu je možné zrušiť až vtedy, keď SIPO už neobsahuje žiadne položky. Dávajte si preto pozor na všetky ďalšie platby viazané na vaše SIPO. Ak by ste napríklad týmto spôsobom platili za elektrinu alebo plyn, SIPO len tak nezrušíte.

Automatické zrušenie SIPO

Ak k SIPO už nie sú viazané žiadne platby, malo by sa automaticky zrušiť, takže sa nemusíte o nič starať. Radšej sa však uistite, že SIPO bolo skutočne zrušené, čo sa zvyčajne deje od nasledujúceho mesiaca.

Ako zrušiť SIPO na pošte?

Ak chcete aktívne zrušiť SIPO, môžete to urobiť niekoľkými rôznymi spôsobmi. Slovenská pošta v súčasnosti ponúka formulár na zrušenie SIPO, nájdete ho ale len na pošte. Pre mnohých ľudí je teda pravdepodobne najjednoduchšou možnosťou navštíviť najbližšiu vhodnú pobočku a službu SIPO zrušiť osobne.

Skôr ako pôjdete na poštu, overte si, či ide skutočne o plnohodnotnú pobočku. Ak je to len Balíková pobočka, nebudú vám môcť pomôcť, pretože tieto miesta môžu vyberať len uložené zásielky. Potom si so sebou vezmite preukaz totožnosti a budete potrebovať aj svoje jedinečné spojovacie číslo. Okrem toho je vhodné priniesť si posledný doklad o zaplatení SIPO.

Ak prídete na pobočku pripravení, samotné zrušenie služby SIPO je zvyčajne otázkou niekoľkých minút. Návšteva pošty sa však môže predĺžiť, ak požadujete zrušenie platieb SIPO za rozhlas a televíziu, pretože bude potrebné vyplniť ďalšie dva formuláre. Týmto inštitúciám budete musieť oznámiť, že koncesionárske poplatky budete platiť inak.

Zrušenie priameho inkasa pre SIPO v banke

Ak ste vykonali všetky vyššie uvedené kroky, vaše SIPO by malo byť od nasledujúceho mesiaca zrušené. Keď sa tak stane a vy začnete platiť za akékoľvek služby iným spôsobom, môžete dať banke súhlas na zrušenie povolenia na inkaso SIPO. Práve zrušenie inkasnej platby je posledným krokom k úspešnému zrušeniu služby SIPO.

Alternatívne spôsoby platby

Ak vám už SIPO nevyhovuje, možno premýšľate o tom, aké sú iné možnosti platenia nájomného, komunálnych služieb, telefónu alebo dokonca služieb verejných médií. Môžete napríklad použiť trvalý príkaz na zabezpečenie úhrady jednotlivých položiek. Ďalšou možnosťou je platiť za služby jednorázovým prevodom. Okrem toho si môžete u poskytovateľov služieb overiť, či ponúkajú aj iné možnosti platby, a potom postupovať podľa ich pokynov.

Ako môžem zrušiť SIPO po úmrtí člena rodiny?

Ľudia uvažujú o tom, ako zrušiť platby SIPO z rôznych dôvodov. Jedným z nich sú zvyšujúce sa poplatky za rôzne úkony spojené s používaním tohto platobného nástroja. Okrem toho však mnohí ľudia riešia aj zrušenie služby SIPO po tom, čo zosnulý týmto spôsobom zaplatil za rôzne druhy služieb (napríklad nájomné, komunálne služby alebo telefónne a koncesionárske poplatky).

Skôr ako pristúpite k zrušeniu samotného SIPO, musíte najprv zrušiť alebo previesť inde všetky platby, ktoré sú na ňom zahrnuté. Budete teda musieť nejakým spôsobom kontaktovať napríklad svojho dodávateľa energií alebo iných poskytovateľov služieb. Na zrušenie alebo prevod jednotlivých zmlúv potom budete potrebovať úmrtný list zosnulého člena rodiny.

Po odstránení všetkých platieb môžete zrušiť aj samotné SIPO. Stačí, ak na pobočku Slovenskej pošty prinesiete úmrtný list zosnulého a budete poznať jeho referenčné číslo. Tu môžete zrušiť aj rozhlasové a televízne koncesionárske poplatky pomocou príslušného formulára. Tým sa nezruší trvalý príkaz na úhradu z účtu, pretože ten zaniká až po skončení dedičského konania, keď osoba predloží banke doklad od notára.

Sledujte novinky webu RadimeAKO.sk na Google News!

Existuje formulár na zrušenie SIPO?

Áno, formulár na zrušenie platieb SIPO existuje. Nájdete ho na pošte. Platby za jednotlivé služby si ale budete musieť najprv previesť inde a potom navštíviť pobočku Slovenskej pošty, prípadne poslať žiadosť o zrušenie platieb SIPO elektronicky

Ako zrušiť SIPO na Slovenskej pošte?

Po prevedení platieb spojených so SIPO inde môžete ísť na pobočku Slovenskej pošty a SIPO zrušiť. Budete na to potrebovať svoj občiansky preukaz a jedinečné spojovacie číslo.

Ako dlho trvá zrušenie SIPO?

Predtým, ako budete môcť zrušiť samotné SIPO, budete musieť previesť svoje platby inam, čo samozrejme nejaký čas trvá. Keď sa tak stane, môžete požiadať o úplné zrušenie platobného nástroja. Výpovedná lehota je v tomto prípade jeden mesiac a začína plynúť nasledujúci kalendárny mesiac po splnení podmienok.