DOPORUČENÝ LIST: Cena a ako ho poslať?

Potrebujete poslať úradný dokument alebo dôležitý list a chcete mať istotu, že sa k príjemcovi dostane čo najrýchlejšie a najbezpečnejšie? Ak nie je možné poslať dokument elektronicky alebo nedôverujete online podaniam, potom je najlepším riešením poslať ho doporučene prostredníctvom Slovenskej pošty. V tomto článku nájdete podrobný návod, ako poslať doporučený list a koľko vás to bude stáť.

Čo je to doporučený list

Doporučené písmo alebo doporučený list je jednou z doručovacích služieb poskytovaných Slovenskou poštou. Od obyčajného písania sa líši najmä tým, že môžete sledovať jeho cestu k adresátovi. Tým sa zabezpečí, že list skutočne dorazil na miesto určenia a nestratil sa niekde na neznámom mieste. Obyčajné listy sa nedajú sledovať, takže v momente, keď sa nedoručia, je nepravdepodobné, že by sa dali vystopovať.

Doporučeným listom môže odosielateľ posielať nielen rôzne dokumenty alebo úradné písomnosti, ale napríklad aj drobné predmety. Keďže Slovenská pošta za doručenie tohto typu zásielky ručí, v prípade jej poškodenia alebo straty počas doručovania je pošta povinná odosielateľovi zaplatiť paušálnu sumu.

Ak sa adresát počas doručovania na adrese nezdržiava, zásielka sa uloží na najbližšej pobočke Slovenskej pošty. Ak posielate nejaké cenné písmo alebo úradný dokument a chcete mať istotu, že list dorazil v poriadku k adresátovi, môžete si ako doplnkovú službu zaplatiť potvrdenie o doručení. Cena tejto služby je 1 euro

Ako poslať doporučený list

Doporučený list môžete podať na určených priehradkách na pobočkách Slovenskej pošty. Predtým, ako pôjdete list podať, je však dobré poznať pravidlá posielania doporučených zásielok, aby ste v prípade omylu nemuseli zbytočne podpisovať novú obálku. Slovenská pošta prijme doporučený list, ak spĺňa požiadavky na veľkosť a hmotnosť. Parametre doporučeného listu sú potom definované nasledovne:

  • maximálna hmotnosť je 2 kg, ale pre doporučený list je to len 50 g,
  • minimálne rozmery sú 14 × 9 cm,
  • súčet dĺžky, šírky a hrúbky je max. 90 cm, pričom najväčší rozmer nesmie presiahnuť 60 cm

Ak vaša zásielka presahuje uvedené parametre, mala by sa poslať ako doporučený balík. Okrem dodržania príslušných rozmerových a hmotnostných limitov je potrebné obálku aj správne napísať. Ak neviete, ako napísať doporučený list, princíp je veľmi jednoduchý. Stačí nezabudnúť napísať meno a adresu príjemcu na pravú stranu prednej strany obálky a meno a adresu odosielateľa do ľavého rohu prednej strany obálky.

Je dôležité napísať všetky informácie veľkým, čitateľným písmom, aby ich doručovateľ mohol správne identifikovať. Adresa odosielateľa musí byť uvedená, pretože ak adresát list nedostane, vráti sa odosielateľovi na uvedenú adresu.

Ako vyplniť podací lístok

Podací lístok slúži na evidenciu vašej pošty a ako doklad o jej prijatí Slovenskou poštou v prípade, že sa cestou stratí. Ochráni doporučenú zásielku pred nedbalosťou doručovateľa, pretože, ako bolo uvedené vyššie, ak sa cestou záhadne stratí, Slovenská pošta vám bude musieť stratu nahradiť.

Tlačivo podacieho lístka nájdete na ktorejkoľvek pobočke Slovenskej pošty. Môžete si ho vziať domov alebo ho vyplniť na pošte pred podaním zásielky.

Potom budete musieť vyplniť hrubo ohraničené polia na podacom lístku. Nič iné už nebudete musieť vypĺňať, o to sa postará pracovník Slovenskej pošty. Konkrétne vás teda budú zaujímať kolónky, ktoré obsahujú údaje o odosielateľovi a adresátovi. Odosielateľ je osoba, ktorá list odosiela, bez ohľadu na to, kto ho ide na poštu doručiť. Adresát je potom príjemca zásielky. Na správne vyplnenie podacieho lístka je preto potrebné poznať nasledujúce informácie:

  • meno a priezvisko odosielateľa,
  • adresu odosielateľa,
  • meno a priezvisko príjemcu (adresáta),
  • adresu príjemcu (adresáta),
  • hodnotu dobierky, ak má adresát za prijatie zásielky zaplatiť,
  • uvedenú cenu alebo hodnotu balíka (štandardne je doporučená zásielka poistená na 20 eur).

Čas doručenia doporučeného listu

Ak vás zaujíma čas doručenia doporučeného listu, Slovenská pošta ponúka svojim zákazníkom tzv. dvojrýchlostný režim doručenia. Ide o službu, pri ktorej si odosielateľ môže vybrať, či chce, aby bol list odoslaný prednostne a rýchlejšie, alebo či sa až tak neponáhľa a nechce si priplatiť za prednostné doručenie.

Prvá trieda je preto spoplatnená služba, ktorá zabezpečuje, aby sa zásielka dostala k adresátovi čo najrýchlejšie. Slovenská pošta ju zvyčajne doručuje nasledujúci pracovný deň po jej podaní, ale závisí to aj od času, kedy ste list podali. V prípade ekonomickej možnosti doručenia môžete očakávať, že list bude doručený približne do dvoch pracovných dní od jeho odoslania.

Doporučený list: cena 2023

Cena doporučeného listu závisí od spôsobu doručenia, ktorý ste si vybrali. V prípade prioritného doručenia bude služba o niečo drahšia ako v prípade ekonomického doručenia, rozdiel však predstavuje len niekoľko korún. Hmotnosť zásielky je základným parametrom, od ktorého sa odvíja výška poštovného za doporučený list. V nasledujúcich dvoch tabuľkách sú uvedené základné sadzby poštovného podľa druhu doručenia a hmotnosti listu.

Základná cena za doporučenú zásielku

Hmotnosť listu Cena
do 50 g2.20 e
od 50 g do 100 g2,40 e
od 100 g do 500 g2,70 e
od 500 g do 1 kg3,50 e
od 1 kg do 2 kg4,30 e
Základná cena za doporučený list Prvou triedou
Hmotnosť listuCena
od 50 g2,50 e
od 50 g do 100 g2,80 e
od 100 g do 500 g3,10 e
od 500 g do 1 kg3,90 e
od 1 kg do 2 kg4,70 e

Sledovanie doporučeného listu

Svoj doporučený list môžete sledovať na webovej stránke Slovenskej pošty prostredníctvom služby Track and Trace. K dispozícii je aj mobilná aplikácia pre túto službu. Na to, aby ste mohli skontrolovať, v akom štádiu je doručenie vášho listu, potrebujete poznať len číslo zásielky, ktoré nájdete na doručenke.

Po zadaní čísla zásielky do príslušného políčka v aplikácii alebo na webovej stránke sa vám zobrazí, kde sa list nachádza. V deň podania listu aplikácia označí, že list bol prijatý, a ako list putuje na miesto určenia, postupne sa budú zobrazovať miesta, kam bol list doručený. Keď ho príjemca dostane, v aplikácii sa zobrazí informácia, že zásielka bola doručená.

Čo sa stane, ak list nebude doručený

Ak doručovateľ nezastihne príjemcu na uvedenej adrese, list sa uloží na najbližšej pobočke Slovenskej pošty. O tejto skutočnosti by mal byť adresát informovaný prostredníctvom lístka, ktorý doručovateľ zanechá v poštovej schránke. Ak si doporučený list nevyzdvihne na pobočke Slovenskej pošty do dátumu uvedeného na informačnom lístku, ktorý adresát dostal do poštovej schránky, list sa vráti odosielateľovi.

Ako poslať doporučený list do zahraničia

Pri doručovaní doporučeného listu do zahraničia platia trochu iné pravidlá ako pri zasielaní balíkov v rámci Slovenskej republiky. Okrem doručenky sa v niektorých krajinách vyžaduje aj colné vyhlásenie. To sa však netýka doporučených zásielok do krajín mimo EÚ s hmotnosťou do 50 g. Konkrétne podmienky zasielania doporučených zásielok do zahraničia nájdete na webovej stránke Slovenskej pošty.

Upozorňujeme však, že adresa odosielateľa na obálke musí vždy obsahovať názov Slovenskej republiky v jednom z medzinárodne uznávaných jazykov (napr. Slovensko). Okrem toho, ak vás zaujíma, aká je cena za doporučený list do zahraničia, mali by ste si pozrieť platný cenník Slovenskej pošty. Sadzby poštovného sa líšia v závislosti od hmotnosti zásielky a od toho, či list smeruje do členského štátu EÚ, do európskej krajiny mimo EÚ alebo do krajiny mimo EÚ.

Sledujte novinky webu RadimeAKO.sk na Google News!

Ako poslať list doporučenou poštou?

Pri odosielaní doporučeného listu je potrebné obálku správne podpísať (t. j. uviesť adresu príjemcu aj odosielateľa) a vyplniť podací lístok. list a podací lístok potom odovzdáte na určenej priehradke Slovenskej pošty, zaplatíte stanovený poplatok a od zamestnanca SP si prevezmete podací lístok, ktorý slúži ako potvrdenie o odoslaní listu.

Ako napísať adresu na doporučený list?

Na obálke doporučeného listu by mala byť vždy uvedená adresa príjemcu aj odosielateľa. Meno, priezvisko, ulica a PSČ, poštové smerovacie číslo a mesto/obec adresáta by mali byť napísané na prednej strane obálky na pravej strane. Meno, priezvisko a adresa odosielateľa by potom mali byť napísané na prednej strane obálky v ľavom rohu. Ak posielate list do zahraničia, je potrebné pod adresu odosielateľa uviesť aj názov Slovenska.

Koľko stojí doporučený list?

Cena doporučeného listu závisí od hmotnosti listu a zvoleného spôsobu doručenia. Ekonomický spôsob doručenia je o niekoľko korún lacnejší ako prioritný spôsob. Čo sa týka hmotnosti, Slovenská pošta má cenník s kategóriami do 50 g, do 100 g, do 500 g, do 1 kg a do 2 kg. Ekonomický doporučený list štandard, teda list do 50 g, stojí odosielateľa 2,20 e. Doporučený list prvej triedy do 50 g stojí 2,50 e.

Kedy sa zásielka považuje za doručenú?

Doručenie doporučeného listu zvyčajne trvá jeden až dva pracovné dni v závislosti od toho, či ste ho poslali v prioritnom alebo ekonomickom režime. List sa potom považuje za doručený, keď ho adresát prevezme do vlastných rúk. Ak sa adresát v mieste doručenia nezdržiava, list sa uloží na najbližšej pobočke Slovenskej pošty. Za doručený sa potom považuje vtedy, keď si ho adresát vyzdvihne.