ČO HRADÍ POISŤOVŇA U ZUBÁRA? Aká je najlepšia poisťovňa?

Návšteva zubnej ambulancie je pre mnohých ľudí nočnou morou. Strach zo zubára spôsobujú nielen samotné zákroky, ale aj potenciálne finančné náklady, ktoré môžu byť pri niektorých ošetreniach pomerne vysoké. Ak si však pravidelne a poctivo platíte povinné zdravotné poistenie, mnohé stomatologické zákroky sú bezplatné. Ktoré to sú?

Čo hradí poisťovňa u zubára?

Pri návšteve zubnej ambulancie je zubný lekár povinný najprv ponúknuť svojmu pacientovi ošetrenia a produkty, ktoré plne hradí zdravotná poisťovňa. Až potom mu môže predložiť nadštandardné služby, ktoré by si pacient musel zaplatiť sám. Často ide napríklad o estetickejšie produkty alebo pohodlnejšie, ale drahšie riešenia určitých problémov.

Zubné výkony, ktoré by mala plne hradiť zdravotná poisťovňa, v ktorej ste registrovaný, sú definované v zákone č. 580/2004 Z. z. o verejnom zdravotnom poistení. Na rozdiel od iných zdravotných výkonov u zubných lekárov však zatiaľ neexistujú výkony, ktoré by boli čiastočne hradené poisťovňou a čiastočne z vlastných zdrojov pacienta. Táto možnosť však existuje v prípade financovania niektorých stomatologických výrobkov.

Ak vás zaujíma, čo všetko hradí PZP pre zubných lekárov, prípadne čo všetko hradí poistenie ministerstva vnútra pre zubných lekárov, potom je odpoveď pomerne jednoduchá. Všetky stomatologické zákroky definované vyššie uvedeným zákonom sú bezplatné. Nezáleží na tom, v ktorej zdravotnej poisťovni ste registrovaný, všetky musia dodržiavať podmienky stanovené slovenskou legislatívou. Zákroky hradené zo zdravotného poistenia sú nasledovné:

 • preventívna kontrola ústnej hygieny,
 • profylaktické odstránenie zubného kameňa,
 • lokálna fluoridácia s vysušením,
 • plombovanie zubov,
 • endodontické ošetrenie,
 • dočasná dlaha bez preparácie,
 • dočasná dlaha s preparáciou.

Treba však mať na pamäti, že úhrada niektorých z týchto zákrokov poisťovňou je podmienená použitím určitých druhov materiálov a metód. Napríklad endodontické ošetrenie je hradené zdravotnou poisťovňou len vtedy, ak ide o primárne ošetrenie vykonané metódou centrálneho čapu. Ak je vykonané inou metódou, poistenec si ho hradí sám.

Na druhej strane, poisťovňa uhradí prechodnú dlahu bez preparácie alebo s preparáciou len vtedy, ak bola použitá samopolymerizujúca kompozitná živica. Odstránenie zubného kameňa potom poisťovňa hradí len raz ročne a lokálna fluoridácia je hradená, ak bol použitý aminfluoridový prípravok bez nosiča.

Medzi stomatologické zákroky, ktoré si poistenec musí vždy hradiť sám, patria:

 • Pečatenie trhlín,
 • vloženie koferdamu,
 • alveolárna trepanácia,
 • augmentácia,
 • riadená regenerácia tkanív a zubné implantáty,
 • v ordinácii zhotovený provizórny mostík,
 • oprava fixnej náhrady v ordinácii,
 • odborná ortodontická konzultácia na žiadosť pacienta,
 • intraligamentárna anestézia.

Na čo mám nárok počas preventívnej stomatologickej prehliadky?

Zdravotné poisťovne hradia svojim poistencom jednu preventívnu prehliadku u zubára ročne. Výnimku však tvoria tehotné ženy, ktoré majú nárok na dve bezplatné preventívne prehliadky za kalendárny rok.

Počas preventívnej prehliadky potom lekár skontroluje parodont, sliznice a celkový stav zubov pacienta. Okrem toho zubný lekár skontroluje, či sa v ústnej dutine nevyskytujú anomálie v postavení čeľuste a zubov. V rámci tohto vyšetrenia sa urobí röntgenový snímok ústnej dutiny a zubný lekár by mal tiež odstrániť prípadný zubný kameň a poučiť pacienta o správnej zubnej hygiene.

TOP:   Najúčinnejšie AFIRMÁCIE: Ako afirmácie fungujú a ako ich správne používať?

Aké výplne hradí poisťovňa 2024?

Hoci aplikáciu zubných výplní zvyčajne hradí zdravotná poisťovňa, v niektorých prípadoch existujú výnimky. Poisťovňa vám plne uhradí výplne pre všetky zuby, ktoré boli dávkované amalgámom. V prípade detí do 15 rokov a tehotných a dojčiacich žien sa bezplatne vykonávajú aj výplne špičákov, rezákov a stoličiek tzv. skloionomérnym cementom.

Iná situácia je však v prípade bielych výplní (tzv. samopolymerizujúcich kompozitov), ktoré sú medzi pacientmi mimoriadne obľúbené. Tie sú hradené zdravotnou poisťovňou len vtedy, ak sa použijú na opravu predných zubov (t. j. jednotiek až trojiek). Stoličkové zuby, resp. moláre, už bohužiaľ hradené nie sú.

Koľko stojí biela plomba u zubára?

Kompozitné výplne, t. j. biele výplne, sa v súčasnosti najčastejšie používajú na náhradu strateného zuba. Vďaka svojej nenápadnosti pacienti uprednostňujú biele výplne pred amalgámovými výplňami, ktoré sú viditeľné pri otvorení úst. Amalgám má však aj svoje výhody, pretože je v porovnaní s kompozitom odolnejší voči tlaku pri hryzení, takže je pravdepodobnejšie, že vydrží dlhšie.

Biele výplne sa používajú najmä pri obnove predných zubov, pretože sú prakticky nerozoznateľné od zdravých zubov. Lekári ich však v súčasnosti aplikujú aj na stoličky, pretože ide o esteticky prijateľnejšiu možnosť ako amalgám. Oba tieto typy výplní sú zdravotne nezávadné a úplne bezpečné.

Ako bolo uvedené vyššie, zdravotné poisťovne preplácajú použitie tohto typu materiálu len v určitých prípadoch. Pacient si preto musí zaplatiť bielu molárovú výplň z vlastného vrecka alebo si vybrať možnosť, ktorá je hradená z príspevku poisťovne. Cena bielej výplne alebo fotokompozitnej výplne sa potom pohybuje približne od 35 do 350 euro na jeden zub v závislosti od toho, koľko materiálu je na výplň potrebné a koľko plôch zuba sa ošetruje.

Ako dlho vydrží biela výplň?

Ak je kompozitná výplň vhodne a dobre umiestnená a pacient sa o svoje zuby dobre stará, môže vydržať niekoľko desaťročí. Amalgámová výplň je však v tomto ohľade trvácnejšia, pretože môže vydržať 25 rokov a viac. V súčasnosti sa však od amalgámu upúšťa a postupne ho nahrádzajú biele výplne.

Koľko sa platí za extrakciu zubu?

Extrakcia zuba je chirurgický zákrok, ktorý zahŕňa odstránenie zuba z takzvaného alaeolusu, čo je odborný názov pre zubné lôžko. Lekári tento zákrok delia na jednoduchý, komplikovaný a chirurgický. Pri jednoduchej extrakcii sa používajú len extrakčné nástroje, ktorými sú kliešte a páky, zatiaľ čo v prípade komplikovanej extrakcie sa používajú rotačné nástroje a chirurgická extrakcia si vyžaduje odstránenie mukoperiostálneho laloku, ktorý je tvorený sliznicou a okosticou.

Chirurgická extrakcia pritom nemusí byť vždy časovo najnáročnejšia. Treba tiež poznamenať, že extrakcia zubu nepatrí medzi stomatologické zákroky hradené zo zdravotného poistenia. Cenu tohto zákroku ovplyvňuje mnoho faktorov, napríklad typ extrahovaného zuba a komplikácie zákroku.

Súkromné zubné kliniky si stanovujú vlastné cenové sadzby. To znamená, že na zubnej klinike v centre Bratislavy pravdepodobne zaplatíte za rovnaký zákrok viac ako u zubára v Púchove. Všeobecne však platí, že štandardná extrakcia sa začína približne na 40 euro a cena extrakcie zubu múdrosti sa pohybuje od 80 euro vyššie.

TOP:   Najúčinnejšie AFIRMÁCIE: Ako afirmácie fungujú a ako ich správne používať?

Koľko stojí jeden zubný implantát?

Zubný implantát v podstate slúži ako náhrada koreňa zuba, na ktorý sa potom nasadí korunka alebo mostík. Môže však byť pripojený aj k zariadeniu, ktoré je určené na upevnenie snímateľnej zubnej náhrady. Implantáty sa zavádzajú ambulantne len s lokálnou anestéziou a ich hojenie trvá približne jeden až dva týždne. Až po úplnom zahojení sa zhotoví korunka alebo mostík.

Je známe, že zavedenie zubného implantátu je jedným z najdrahších stomatologických zákrokov. Bohužiaľ, opäť ide o zákrok, ktorý zdravotné poisťovne nehradia, takže pacient musí všetky výdavky s ním spojené uhradiť z vlastného vrecka. Ak si teda chcete nechať urobiť nové zuby, počítajte s tým, že za jeden zub zaplatíte stovky euro a za všetky zuby tisíce.

Ktorá zdravotná poisťovňa prispieva na dentálnu hygienu?

Väčšina zdravotných poisťovní poskytuje svojim poistencom príspevok na dentálnu hygienu. Zvyčajne však nejde o vysoké sumy a na ich získanie je potrebné splniť určité podmienky. Napríklad Všeobecná zdravotná poisťovňa prispieva svojim klientom na ošetrenie u dentálneho hygienika po preventívnej prehliadke sumou 60 euro 2 krát ročne.

Poisťovňa Union potom poskytuje poistencom bonus vo výške 50 euro na dentálnu hygienu ročne. Posledná zdravotná poisťovňa Dôvera ponúka poistencom až 150 euro na zubára vrátane dentálnej hygieny.

Sledujte novinky webu RadimeAKO.sk na Google News!

Čo je u zubára zadarmo?

Zákon o verejnom zdravotnom poistení definuje výkony, ktoré sú u zubného lekára hradené poisťovňou. Patria medzi ne napríklad preventívne prehliadky, odstránenie zubného kameňa alebo plombovanie zubov. Niektoré výrobky používané pri ošetrení zubov potom poisťovňa hradí úplne alebo čiastočne, iné si musí pacient zaplatiť sám (napríklad biele výplne stoličiek).

Aké výplne sú hradené z poistenia?

Zdravotné poistenie pacienta hradí dávkované amalgámové výplne pre všetky zuby a kompozitné výplne pre špičáky a rezáky. Tehotným ženám, dojčiacim matkám a deťom poisťovňa hradí výplne všetkých zubov so skloionomérnym cementom.

Koľko stojí injekcia proti bolesti zubov?

V súčasnosti je zriedkavé nájsť zubára, ktorý by vám neponúkol injekciu proti bolesti, a to aj pri obyčajnom vŕtaní stoličky. Dobrou správou je, že tento zákrok je plne hradený zo zdravotného poistenia pacienta, takže by ste zaň v rámci ošetrenia zubov nemali platiť.

Na čo mám nárok od VšZP?

Rovnako ako ostatné zdravotné poisťovne, aj VšZP hradí stomatologické výkony, ktoré sú definované v zákone o verejnom zdravotnom poistení. Patrí medzi ne preventívna a pravidelná stomatologická prehliadka, odstránenie zubného kameňa, plombovanie zubov, endodontické vyšetrenie, lokálna fluoridácia so sušením a nasadenie dočasnej dlahy s preparáciou alebo bez nej.