ZMENA ČASU JAR 2024: Kedy sa mení čas na letný?

Pomaly sa začína blížiť jar, dni sa predlžujú a za oknom sa stále viac objavujú slnečné lúče. Okrem teplejšieho počasia so sebou však jar prináša aj zmenu času zo zimného na letný, čo je pre mnohých z nás nepríjemné, pretože budeme spať o hodinu menej. Prezradíme, kedy sa mení čas zo zimného na letný, na ktorý deň pripadá zmena času 2024 a prečo sa strieda letný a zimný čas.

Striedanie času

Hoci sa striedanie letného a zimného času stalo zažitou udalosťou a každý rok sa opakuje v rovnakom čase, veľa ľudí stále nemá jasno v tom, kedy sa posunie čas o hodinu dopredu a kedy sa posunie čas o hodinu dozadu. Niekedy je tak dlhší čas, ktorý môžu stráviť v posteli, príjemne prekvapí, zatiaľ čo kratší spánok býva pre mnohých veľmi nepríjemný.

Dôležité je pritom poznať správnu terminológiu. Ako zimný čas sa dnes označuje štandardný stredoeurópsky čas (SEČ alebo CET). Hoci platí v zimnom období, odkiaľ tiež pochádza jeho ľudové pomenovanie, v skutočnosti ide o bežný čas a výraz „zimný“ teda nie je úplne presný (nie je sezónne posunutý). Preto by ľudia v tomto prípade správne mali hovoriť o štandardnom čase.

Na letný čas, ktorý sa označuje aj ako SELČ, CEST alebo stredoeurópsky letný čas, prechádza väčšina štátov Európy vrátane Slovenskej republiky. Existuje však aj niekoľko výnimiek, ako je napríklad Island, Bielorusko alebo časť Grónska, časť nórskych ostrovov a Špicbergy. Okrem toho letný čas platí aj v ďalších krajinách sveta, kam patria USA alebo Kanada.

Pravý zimný čas, ktorý bol počas zimných mesiacov sezónne posunutý, existoval na našom území iba krátko, a to v rokoch 1946-1947. Znamenalo to, že v tejto dobe bol medzi letným a zimným časom rozdiel dve hodiny, pričom uprostred stál čas štandardný. Tento krok sa však neosvedčil a pravý zimný čas bol zakrátko zrušený.

Posun času 2024

Letný čas 2023 ako každý rok začína poslednú marcovú nedeľu, ktorá tentoraz pripadá na 31. marca. V noci si tak ľudia posunú hodiny dopredu z 2:00 na 3:00 a budú spať o hodinu menej. Štandardný čiže zimný čas 2024 potom rovnako ako v predchádzajúcich rokoch začína opäť platiť poslednú októbrovú nedeľu, teda 27. októbra. Hodiny si ľudia posunú z 3:00 na 2:00 a o hodinu si prispia.

Kedy je zmena času 2024?

  • zmena zimného času na letný – v noci 31. marca 2024.
  • zmena letného času na zimný (štandardné) – v noci 27. októbra 2023.

Prečo sa mení čas z letného na zimný?

Okrem toho, kedy sa mení letný čas a kedy sa mení zimný čas, sa ľudia často zaujímajú aj o to, prečo k posúvaniu času vlastne dochádza. Pretáčanie času bolo v minulosti zavedené hlavne kvôli úspore elektrickej energie. Denné svetlo tak bolo k dispozícii dlhšiu dobu a znížila sa potreba svietiť umelo. Ďalším dôvodom potom na niektorých miestach bolo aj vyváženie dĺžky dňa a noci.

Prvýkrát došlo k hromadnej zmene na letný čas v polovici prvej svetovej vojny počas roku 1916. Tento krok mal ľuďom ušetriť výdavky za palivo, ktoré boli vplyvom vojnového konfliktu zvýšené, a priniesol významné energetické úspory. Na našom území bol však letný čas roku 1918 zrušený a opäť ho zaviedli až v priebehu druhej svetovej vojny, pričom spočiatku (1940-1942) platil celoročne.

Roku 1949 bola zmena času na letnú opäť zrušená a v dnešnej podobe začalo striedanie času fungovať až o tridsať rokov neskôr, teda v roku 1979. Neskôr roku 1996 sa Slovenská republika rozhodla prispôsobiť Európskej únii a koniec letného času presunula na poslednú októbrovú nedeľu, čo zodpovedá ostatným štátom (pôvodne letný čas končil v septembri). Letný čas teda dnes trvá 7 mesiacov a zimný 5 mesiacov.

Koniec zmeny času

V súčasnej dobe je už energetická úspora, ktorú prináša zmeny času, prakticky zanedbateľná. Osvetlenie totiž na rozdiel od doby pred sto rokmi tvorí len minimálnu časť energetickej spotreby, takže si s ním väčšina ľudí príliš neláme hlavu. Zmena času tak nemá z pohľadu energetikov takmer žiadny vplyv a žiadnu výraznú úsporu domácnostiam neprináša.

Existuje ale aj celý rad ďalších argumentov, prečo by niektorí ľudia radi od rozlišovania na zimný a letný čas upustili. Ide predovšetkým o to, že posunutie času môže mať negatívny vplyv na ľudské zdravie. Hoci tento krok môže byť pre niektorých jedincov prínosný, pretože je denné svetlo k dispozícii dlhšiu dobu, hodinový posun môže byť nepriaznivý pre ľudský biorytmus a spôsobuje aj problémy s psychickou a fyzickou výkonnosťou. Podľa štatistík navyše krátko po zmene času pribúda dopravných nehôd.

Striedanie času by však malo v Európskej únii čoskoro skončiť. Roku 2018 totiž v krajinách, ktorých sa to týka, prebehla anketa, kde sa 84 % zo 4,6 milióna opýtaných vyjadrilo, že im zmena času vadí. Európska komisia preto vytvorila návrh, aby sa striedanie času zrušilo a po celý rok platil iba jeden vybraný čas. Hoci sa však zdalo, že všetko prebehne rýchlo, realizácia nápadu zatiaľ pokrivkáva.

Ľudia sa totiž nezhodli, či je podľa nich správny čas letný alebo zimný, takže ani roku 2022 nepadol jednotný verdikt. Okrem toho sa v minulosti objavila aj koronavírusová pandémia a členské štáty potom už neboli schopné tento problém vyriešiť. Doba, kedy sa bude meniť čas, sa tak zase o niečo predĺžila. Posledná zmena času by však mala prebehnúť v roku 2026. Do tej doby letný čas potrvá:

  • V roku 2024 – od 31. marca do 27. októbra,
  • V roku 2025 – od 30. marca do 26. októbra,
  • V roku 2026 – od 29. marca do 25. októbra.

Sledujte novinky webu RadimeAKO.sk na Google News!

Kedy je zmena na letný čas 2024?

V roku 2024 prebehne zmena zimného času na letný v noci 31. marca. Ako každý rok táto udalosť teda pripadá na poslednú marcovú nedeľu, pričom v noci si ľudia posunú hodiny dopredu z 2:00 na 3:00 a budú tak spať o hodinu menej. Zmena letného času na zimné (štandardné) potom prebehne v noci 27. októbra 2024.

Ako funguje striedanie času?

Hoci mnoho ľudí používa označenie zimný čas, pretože platí v zimnom období, v skutočnosti ide o štandardný stredoeurópsky čas (SEČ alebo CET). Nie je totiž nijako sezónne posunutý. Väčšina štátov Európy vrátane Slovenskej republiky, ale aj mnoho ďalších krajín potom z tohto štandardného času počas letných mesiacov prechádza na stredoeurópsky letný čas (SELČ alebo CEST), ktorý je o hodinu posunutý.

Prečo sa strieda letný a zimný čas?

Striedanie času bolo zavedené hlavne kvôli úspore elektrickej energie. Prirodzené svetlo je totiž vďaka tomu dostupné dlhšiu dobu a znižuje sa potreba svietiť umelo. Prvýkrát u nás k tejto zmene došlo v rokoch 1916-1918, pričom tento krok mal ľuďom ušetriť výdavky za palivo. Znovu potom letný čas zaviedli počas druhej svetovej vojny, hoci bol roku 1949 opäť zrušený. Striedanie času, ako ho poznáme, nakoniec začalo fungovať roku 1979 a v roku 1996 sa koniec letného času posunul zo septembra na poslednú októbrovú nedeľu.

Kedy dôjde k ukončeniu striedania času?

Keďže je momentálne energetická úspora, ktorú prináša zmena času, prakticky zanedbateľná a zistilo sa, že striedanie času môže mať negatívny vplyv na ľudské zdravie, Európska únia sa rozhodla ho ukončiť. Ľudia sa však nezhodli, či by mal byť zavedený iba letný čas, alebo iba zimný čas, a preto zatiaľ všetko zostáva pri starom. Posledná zmena času by mala prebehnúť roku 2026.