INDIÁNSKY HOROSKOP: Aké znamenie som a čo ma čaká?

Ak chcete vopred vedieť, čo vás čaká v budúcnosti, pravdepodobne sa zaujímate o veštenie a rôzne horoskopy. V tomto prípade by ste si určite nemali nechať ujsť indiánsky horoskop, ktorý vychádza z tradície pôvodných obyvateľov Ameriky. Prezradíme vám, aké indiánske znamenia existujú, ktoré z nich zodpovedá vášmu dátumu narodenia a čo si pre vás osud pripravil na rok 2024 podľa indiánskeho horoskopu.

Indiánsky horoskop

Pôvodní obyvatelia severoamerického kontinentu vždy žili v harmónii s okolitou prírodou, ktorú dobre poznali, a zároveň verili, že veci majú svoj pevný poriadok a všetko so všetkým súvisí. To sa odráža aj v ich horoskope, ktorý nie je založený na pozorovaní nebeských telies, ale zahŕňa dvanásť rôznych zvierat, ktoré boli pre Indiánov posvätné.

Dôvodom, prečo si pôvodní obyvatelia Severnej Ameriky vybrali pre svoj horoskop faunu, bola ich dokonalá znalosť divokých zvierat a ich správania. Každému človeku sa podľa ich tradície mohli priradiť vlastnosti jedného z nich, čím vznikla charakteristická črta. To, ktoré zviera zodpovedalo konkrétnemu človeku, sa rozlišovalo na základe dátumu narodenia.

Indiánsky horoskop. Sokol (21.marec – 19. apríl)

Podľa starej indiánskej tradície je sokol dravec, ktorý je veľmi šikovný a dokáže okamžite zaútočiť, ak sa v jeho blízkosti objaví nejaká korisť. Svoje akcie si vopred neplánuje, ale sústreďuje sa na rýchlu reakciu v správnom čase. Je to teda spontánny tvor, ktorý sa však môže správať zbytočne unáhlene. To ho však nikdy neodradí od ďalších pokusov.

Ľudia narodení v znamení Sokola sú prirodzenými vodcami. Je o nich známe, že si poradia v každej situácii, pretože sa dokážu veľmi rýchlo rozhodovať a sú maximálne sústredení na danú úlohu. Za každým svojím rozhodnutím si stoja a sú absolútne presvedčení o svojich schopnostiach. Niekedy však môžu pôsobiť príliš temperamentne a stať sa nepríjemnými kvôli svojim prudkým reakciám.

Sokolovia bývajú veľmi aktívni, úprimní a sústredení. Svoju prácu vykonávajú vždy svedomito, neustále si dokazujú, že na svoju úlohu majú, a neboja sa chopiť ponúknutých príležitostí. Neznášajú nečinnosť, pretvárku a akýkoľvek pokus o manipuláciu. Kvôli svojej nadmernej sebadôvere však niekedy môžu pôsobiť arogantne, bezohľadne alebo panovačne a majú problém počúvať iných.

Indiánsky horoskop: Bobor (20. apríl – 20. máj)

Bobry sú neustále v pohybe, majú jasný plán pre svoj život a sú odhodlané ísť krok za krokom za svojimi snami. Podobne ako pri zvieratách, ktoré uctievajú severoamerickí Indiáni, aj v ich prípade musí všetko stáť na pevných základoch. Aktívne sa venujú tvrdej práci, ktorá sa síce nemusí prejaviť hneď, ale časom sa naozaj vyplatí.

Jednotlivci, ktorí sa narodili ako Bobri, si cielene budujú svoje vlastné zázemie. Sú to realisti, ktorí bývajú veľmi pracovití, šetrní a praktickí. Vďaka týmto vlastnostiam dokážu skvele zabezpečiť svoju rodinu, pretože presne vedia, kam investovať svoju energiu a ako zaobchádzať s financiami. Okrem toho sú to štedrí ľudia, ktorí dokážu odmeniť každého, kto je ochotný priložiť ruku k dielu.

Bobry veľmi rady robia veci vlastným tempom a chcú mať situáciu pod kontrolou. Majú tendenciu chrániť svoj domov a majetok. Neradi sa prispôsobujú svojmu okoliu, ale nakoniec zvyčajne dokážu prijať zmeny. Niekedy však prehliadajú veľké veci pre malé, majú sklon byť príliš puntičkárski a nedokážu chytiť príležitosť za pačesy. Namiesto toho, aby riskovali, vyberajú si to, čím sú si istí. Môžu byť teda zbytočne pohodlní a pasívni, ale aj majetnícki.

Indiánsky horoskop: Jeleň (21. máj – 20. jún)

Domorodí Severoameričania poznali jelene ako bystrých pozorovateľov, ktorí dokážu na diaľku vycítiť, že sa blíži nejaké nebezpečenstvo. Zároveň ich považovali za pôvabné a ušľachtilé tvory, ktoré obratne reagujú na všetko, čo im príde do cesty, takže sa dokážu vyhnúť nepríjemným konfliktom. Ak však konfliktu nemôžu zabrániť, postavia sa mu zoči-voči.

Ľudia narodení v znamení Jeleňa vyžarujú životnú energiu. Sú to charizmatickí ľudia s neuveriteľným osobným šarmom, ktorí vyžarujú prirodzenú autoritu, majú skvelý zmysel pre humor a sú aj veľmi kreatívni. Vďaka svojmu šarmu si dokážu rýchlo získať nových priateľov. Tieto chápavé bytosti si uvedomujú, kedy je čas dávať a kedy je čas prijímať.

Jelene milujú prírodu, z ktorej čerpajú svoju energiu. Pred konfliktom zvyčajne utekajú, ale keď sa mu nemôžu vyhnúť, pomôže im ich inteligencia v kombinácii s rozumovými schopnosťami. Niekedy však môžu byť nestáli, a preto nedokážu dotiahnuť úlohy do úspešného konca. Niektorí ľudia im tiež vyčítajú povrchnosť, nezáujem o hlbšie poznanie alebo neschopnosť priameho jednania.

Indiánsky horoskop: Ďateľ (21. júna – 21. júla)

Pre Indiánov boli ďatle posvätné, pretože pomáhali zbavovať stromy chorôb a nepríjemných škodcov, ktorí škodili tejto neoddeliteľnej súčasti prírody. Hovorili, že každý strom má dušu, a kto dokáže taký strom vyliečiť, musí byť veľký liečiteľ. Okrem toho sa ďatle sústreďujú na stavbu svojho hniezda a na svoju rodinu, o ktorú sa starostlivo starajú.

Jedinci narodení v znamení Ďatľa sa vyznačujú schopnosťou počúvať, vďaka čomu figurujú v živote druhých ako liečitelia ľudských duší. Hoci sú títo ľudia plachí a citliví, pre druhých by sa rozdali. Majú pochopenie pre každého, vedia správne vyjadriť súcit a vždy sa na nich môžete spoľahnúť. To z nich robí verných priateľov aj skvelých partnerov.

Konflikty znášajú Ďatle veľmi ťažko, preto sa im snažia za každú cenu vyhnúť. Harmonické vzťahy sú preto pre nich prvoradé. Sú to láskaví a veselí ľudia, ale kvôli druhým často zabúdajú na seba. Môžu byť náladoví, príliš dramatizujú niektoré situácie a nevedia si priznať vlastné chyby. Druhých môže rozčuľovať aj ich prílišná starostlivosť.

Indiánsky horoskop: Losos (22. júla – 21. augusta)

Losos bol pre pôvodných obyvateľov Severnej Ameriky symbolom obrovskej energie a sily. Dôvod je celkom jednoduchý. Toto zviera totiž musí na svojej ceste prekonať veľké množstvo prekážok, ktoré sa na prvý pohľad môžu zdať neprekonateľné. Má však silnú vôľu, ktorá ho ženie vpred, a je vybavené aj potrebnými vlastnosťami, ako je obratnosť, rýchlosť a obratnosť.

Indiánsky zverokruh pripisuje ľuďom narodeným v znamení Lososa veľkú sebadôveru, mimoriadne inštinkty a nespútanú životnú energiu. Dokážu prirodzene ovládať situáciu a strhnúť pozornosť ostatných na svoju stranu, a preto sa často stavajú do dominantnej úlohy. Sú ochotní prevziať zodpovednosť za zverené úlohy a dokážu sa aj obetovať.

TOP:   Najúčinnejšie AFIRMÁCIE: Ako afirmácie fungujú a ako ich správne používať?

Lososy dokážu svojím entuziazmom povzbudzovať a motivovať ostatných. Majú veľa priateľov a blízkych, pretože sú veľmi spoločenskí a ostatní ľahko prepadnú šarmu ich osobnosti. Ich veľké sebavedomie však môže byť niekedy neznesiteľné a môžu sa javiť ako egocentrickí a nadradení svojmu okoliu. Taktiež môžu druhým vnucovať svoje názory, ktoré považujú za absolútne správne.

Indiánsky horoskop: Medveď (22. august – 21. september)

Hoci ľudia vnímajú medveďa ako nemotorné zviera, ktoré sa na prvý pohľad môže zdať trochu ťažkopádne, v skutočnosti bol podľa indiánskych kmeňov symbolom obratnosti, rýchlosti a sily. Okrem toho títo ľudia pripisovali medveďom aj ďalšie vlastnosti, ako napríklad nezávislosť, pokoj a vyrovnanosť, a považovali ich za strážcov lesa.

Osoby narodené v znamení Medveďa sa vyznačujú rezervovanosťou, silou, odvahou a talentom riešiť náročné životné úlohy. Majú sklon byť skôr rozvážni a potrebujú si veci premyslieť skôr, ako začnú konať. Ich osobnosť charakterizuje praktickosť a ochota pomáhať druhým. Majú dobré srdce, ale nevedia veľmi dobre narábať so svojimi emóciami a ťažko ich vyjadrujú.

Medvede pristupujú ku každej úlohe zodpovedne a prakticky. Všetko starostlivo plánujú, pretože nemajú radi prekvapenia. Ak musia konať unáhlene, zvyčajne sa rozhodujú zle. Hoci toto indiánske znamenie zverokruhu býva považované skôr za introvertné, ak Medvede niečo rozruší, dokážu dať priechod svojmu teroru. Sú oddaní svojim blízkym, ale aj príliš kritickí.

Indiánsky horoskop: Havran (22. septembra – 22. októbra)

Hoci na európskom území sa havran považoval za symbol smrti, v kultúre pôvodných obyvateľov Ameriky to bol tvor s dušou, ktorý nebol spájaný s negatívnymi vlastnosťami. V skutočnosti pôvodní obyvatelia Severnej Ameriky nevnímali smrť ako niečo negatívne, ale ako nevyhnutnú súčasť života. Havran teda predstavoval tvora, ktorý udržiaval harmóniu v prírode a pomáhal mŕtvym dušiam. Ak niekto toto zviera zabil, čakalo ho vraj veľké nešťastie.

Ľudia narodení ako havrany sú veľmi spoločenskí, priateľskí a nápomocní. Dobre sa cítia v skupine, ktorá je pre nich symbolom bezpečia. Vďaka svojmu osobnému šarmu si dokážu ostatných ľahko omotať okolo prsta a ich spoločenskosť im otvára dvere, vďaka čomu ľahko nadväzujú nové známosti. Zároveň majú diplomatický talent a vedia dobre riešiť konflikty.

K silným stránkam Havrana patrí silne vyvinutá intuícia, trpezlivosť a rozvážnosť. Okrem toho majú zmysel pre spravodlivosť, a preto v spoločnosti často pôsobia ako sudcovia alebo sprostredkovatelia. Dokážu zhodnotiť situáciu zo všetkých strán, preto s nimi ľudia konzultujú svoje problémy. Medzi ich negatíva však patrí určitá nerozhodnosť, dôraz na zdanie, mierna povrchnosť a dôverčivosť, vďaka ktorej sú ľahko ovplyvniteľní.

Indiánsky horoskop: Had (23. október – 22. november)

Hoci mnohí považujú hada za jedno z najnebezpečnejších zvierat a v európskej kultúre je často zobrazovaný ako predstaviteľ zla alebo diabla, pre starých indiánov bolo toto zviera stelesnením múdrosti. Bola to magická postava s veľkou mocou a nadprirodzenými schopnosťami. Práve v tomto totemovom znamení sa najčastejšie rodili šamani.

Jedinci narodení v znamení Hada bývajú premýšľaví, nepreniknuteľní a záhadní. Svojím múdrym pohľadom pozorujú okolie a ľahko prekuknú každú záhadu. Ak pred nimi niekto niečo tají, berú to ako výzvu. Okrem toho sú obdarení skvelou intuíciou, dokážu si dať dve a dve dohromady a ľahko nájdu riešenie aj tých najzložitejších problémov. Zároveň nezištne pomáhajú druhým.

Hady môžu na svoje okolie pôsobiť trochu odťažito a uzavreto. Ľahko sa dokážu nadchnúť pre nejakú vec a snažia sa zo všetkých síl dosiahnuť svoj cieľ, ale nedokážu robiť veľké kompromisy. Všetko vidia čiernobielo a potrebujú mať vo veciach jasno. Preto sa s nimi oplatí jednať na rovinu. Ak sa Hadi začnú cítiť ohrození, neboja sa „uhryznúť“. V láske môžu byť majetnícki a príliš žiarliví.

Indiánsky horoskop: Sova (23. november – 21. december)

Sova je v indiánskej kultúre symbolom poznania a osvietenia. Figuruje tu ako posol múdrosti a večného hľadania pravdy. Sú to veľmi aktívne zvieratá. Ak ich chce niekto zviazať, budú sa zo všetkých síl snažiť uletieť. Ak sa im to nepodarí, budú v klietke veľmi trpieť a po čase uschnú. Preto by im nikto nemal upierať slobodu.

Osoby narodené v znamení Sovy sú známe tým, že sa usilujú o vyššie ideály. Tie nielen hľadajú, ale sa nimi aj sami riadia a odovzdávajú ich ostatným. Neustále hľadajú odpovede na rôzne otázky, čím napĺňajú svoj ušľachtilý záujem. Ak sú títo ľudia presvedčení o svojich pravdách, majú sklon k zlému zaobchádzaniu, ale inak sú zvyčajne otvorení akejkoľvek diskusii.

Sovy sú tiež veľkí objavitelia, ktorí radi cestujú. Majú tiež veľa koníčkov a bývajú neustále aktívne. Snažia sa konať spravodlivo, a keď narazia na problém, hľadajú riešenie, ktoré uspokojí všetkých. Neodkladajú veci na neskôr, aby sa s nimi neskôr nemuseli trápiť. Medzi ich slabé stránky však patrí povýšenecké správanie, ktorého sa niekedy dopúšťajú voči svojmu okoliu.

Indiánsky horoskop: Hus (22. decembra – 19. januára)

Ľudia často vnímajú husi ako nemotorné a nešikovné vtáky, ktoré ich ničím neprekvapia. V skutočnosti sa im však podľa indiánskej tradície pripisovala neúnavnosť, vďaka ktorej boli husi schopné neuveriteľných výkonov. Boli však známe aj svojou tvrdohlavosťou a odhodlaním. Najlepšie sa cítili, keď stáli nohami pevne na zemi.

Jedinci narodení v znamení Husi sa vyznačujú vnútornou silou, pracovitosťou a húževnatosťou. Sú to cieľavedomí ľudia, ktorí si idú za tým, čo chcú, a skôr než sa pre niečo rozhodnú, dobre si to premyslia. Ak sú odhodlaní niečo urobiť, z cesty neustúpia, aj keď je ich cieľ ťažko dosiahnuteľný. Pomáha im v tom aj ich tvrdohlavosť a neuveriteľná usilovnosť.

Husi radšej urobia jednu vec poriadne, ako by mali začať pracovať na viacerých úlohách, ktoré potom nedokončia. Vždy sa na ne dá spoľahnúť, ak ich niekto požiada o pomoc. Nevyžiadané rady na ceste k vytúženému úspechu však neprijímajú. Títo jedinci môžu byť aj príliš tvrdohlaví, vďaka čomu zabúdajú, že niekedy nezaškodí uvoľniť sa a poľaviť vo svojich požiadavkách.

Indiánsky horoskop: Vydra (20. január – 18. február)

Podľa Indiánov boli vydry hravé a roztomilé zvieratá, ktoré sa pre nich stali symbolom niečoho nového a lepšieho. Zároveň sa hovorilo, že vydry majú schopnosť zahnať akýkoľvek strach, prinášajú ľuďom nádej a dodávajú im silu pokračovať vo všetkom, do čoho sa pustia. Okrem toho v príbehoch o starovekých hrdinoch vydry vystupovali ako malí sprievodcovia a pomocníci.

TOP:   Najúčinnejšie AFIRMÁCIE: Ako afirmácie fungujú a ako ich správne používať?

Ľudia narodení v znamení vydry sa vyznačujú tým, že o svete rozmýšľajú trochu inak ako ostatní. Majú vlastnú hlavu a v každom prípade robia veci tak, ako to považujú za vhodné. Práve preto sa stáva, že ich okolie príliš nechápe alebo ich nekonvenčné nápady jednoducho neberie do úvahy ako nepodstatné. Našťastie sú to však optimisti, ktorí sa nenechajú ľahko ovplyvniť a dokážu sa prispôsobiť svojmu okoliu.

Okrem toho sú Vydry známe aj ako vysoko inteligentní ľudia so silnou intuíciou, ktorí majú nekonečnú predstavivosť. Zároveň sú veľmi hravé a bezprostredné, majú dobrodružnú povahu, neustále pomáhajú druhým a chcú objavovať nové veci. Ku všetkému pristupujú s humorom, majú veľa priateľov a sú tiež pracovití. Vyznačujú sa však aj určitou nestálosťou, búrlivosťou a nestálosťou.

Indiánsky horoskop: Vlk (19. február – 20. marec)

Hoci pôvodní obyvatelia Ameriky žili v harmónii s okolitou prírodou, s vlkom sa nestretávali často. Keď sa tak stalo, považovali to za šťastnú udalosť, pretože je to plaché a citlivé stvorenie. Objavoval sa v mnohých indiánskych príbehoch, kde si ho ľudia uctievali pre jeho mystickú silu. Symbolizoval tajomnú stránku nášho života.

Osoby narodené v znamení Vlka sú podobne ako spomínané zvieratá veľmi citlivé. Navonok sa to môže prejavovať ako plachosť a nesmelosť, ale v skupine, kde sa cítia dobre, prevláda starostlivosť o druhých, empatia a snaha každému pomôcť. Sú to teda introverti, ktorí sú dobrosrdeční a nesebeckí, ale aj záhadní.

Hoci sú to dôverčiví jedinci, môže sa im to vypomstiť, pretože ich dôveru ľudia často zneužívajú. Potom často vyhľadávajú samotu, unikajú do vlastného sveta, žijú vo fantáziách a skrývajú svoje emócie pred ostatnými. Keď je však najhoršie, dokážu sa vzbúriť a vzoprieť sa ostatným. Vtedy ľudia jasne vidia, že sú to šelmy, ktoré treba rešpektovať.

Indiánsky horoskop na rok 2024

Keď už viete, ktoré indiánske znamenie zodpovedá vám alebo možno niekomu z vašich blízkych, určite vás tiež zaujíma, čo presne vás čaká v roku 2024. Pre niektorých bude symbolom úspechu a nových skúseností, zatiaľ čo iných čaká veľa ťažkostí a prekážok. Čo bude platiť vo vašom prípade, sa dozviete v nasledujúcich riadkoch:

 • Sokol – rok 2024 prinesie veľké zmeny v živote Sokolstva, najmä v oblasti lásky. Opatrní by však mali byť v oblasti financií, kde je potrebné každé závažné rozhodnutie dobre premyslieť, aby sa neskôr neukázalo ako nesprávne.
 • Bobor – ak ste Bobor, mali by ste v nadchádzajúcom roku pracovať na dosiahnutí svojich životných cieľov. Pravdepodobne sa vám podarí dokončiť veci, ktoré máte už nejaký čas rozpracované. Nezabúdajte však na rodinu a priateľov.
 • Jeleň – Pre ľudí narodených v znamení Jeleňa bude rok 2024 spojený s kariérnym posunom. V profesionálnej oblasti môžu dosiahnuť veľké veci, ak sa na ne skutočne zamerajú. V láske sa im však pravdepodobne nebude až tak dariť.
 • Ďateľ – Hoci sú Ďatle známe svojou usilovnosťou a pracovitosťou, v nadchádzajúcom roku by mali trochu spomaliť a sústrediť sa na seba, svoju rodinu a tiež na svoje zdravie.
 • Losos – v roku 2024 čaká narodených v znamení Lososa duševná premena. Vďaka nečakanej udalosti môžu zmeniť svoje postoje, aj keď sa doteraz zdali byť pevne zakorenené. Preto by si mali zachovať otvorenú myseľ a nemali by sa brániť novým príležitostiam.
 • Medveď – Hoci Medvede budú v nadchádzajúcom roku čeliť mnohým skúškam, všetky hravo zvládnu, ak vopred nezavesia hlavu na klinec. Spočiatku sa veci môžu zdať beznádejné, ale všetko sa pri troche snahy obráti k lepšiemu.
 • Havran – Pre osoby narodené v znamení Havrana bude rok 2024 spojený s novými poznatkami a ďalšími životnými skúsenosťami. Aj negatívne veci môžu posilniť ich charakter a posunúť ich v živote vpred.
 • Had – Hoci jedinci narodení v znamení Hada inklinujú najmä k mystickej stránke veci, v nadchádzajúcom roku by sa mali zamerať najmä na praktické záležitosti. Dôležité je však dbať aj na duchovno a udržiavať si v živote harmóniu.
 • Sova – Rok 2024 môže byť pre vnímavé Sovy zlomový, pretože im prináša šancu na novú lásku. Ak patríte k tomuto znameniu, odložte na chvíľu túžbu po kariérnom postupe a otvorte sa novým životným príležitostiam.
 • Hus – Na týchto jedincov čaká v nadchádzajúcom roku množstvo pracovných úloh a spoločenských udalostí. Nesmú sa tým však nechať zahltiť. Je dôležité, aby si vo svojom živote zachovali rovnováhu a venovali sa aj rodine a priateľom.
 • Vydra – osoby narodené v tomto znamení by sa mali v roku 2024 snažiť nájsť rovnováhu medzi prácou a svojím nezávislým životným štýlom. Okrem toho by nemali zabúdať na to, že niekedy je v poriadku oddýchnuť si a urobiť niečo pre seba.
 • Vlk – Nadchádzajúci rok prinesie Vlkom množstvo výziev, ktoré preveria ich charakter. Ak teda patríte medzi nich, nenechajte sa zviesť z cesty a radšej sa zamerajte na svoj osobný a profesionálny rast.

Sledujte novinky webu RadimeAKO.sk na Google News!

Ako funguje Indiánsky horoskop podľa dátumu narodenia?

Indiánsky horoskop vytvorili pôvodní obyvatelia Severnej Ameriky, ktorí žili v súlade s okolitou prírodou. Jeho základom je dvanásť rôznych zvierat, ktoré Indiáni považovali za posvätné. Dobre poznali ich správanie a vlastnosti, ktoré potom priraďovali ľuďom na základe ich dátumu narodenia. Takto vznikol indiánsky horoskop, ako ho poznáme dnes.

Aké znamenie som v indiánskom horoskope?

Dnes rozlišujeme celkom 12 indiánskych znamení, z ktorých každé predstavuje jedno z posvätných zvierat pôvodných obyvateľov Severnej Ameriky. Konkrétne ide o Sokola, Bobra, Jeleňa, Ďatľa, Lososa, Medveďa, Havrana, Hada, Sovu, Hus, Vydru a Vlka. Svoje indiánske znamenie môžete odhaliť podľa dátumu narodenia.

Čo hovorí indiánsky horoskop na rok 2024?

Predpoveď na nadchádzajúci rok sa líši v závislosti od toho, o ktoré indiánske znamenie ide. Napríklad Medvede budú v roku 2024 čeliť mnohým skúškam, ktoré úspešne zvládnu. Sovy majú šancu stretnúť novú lásku, zatiaľ čo Jelene sa budú viac sústrediť na kariérny postup. Pre Lososy môže byť budúci rok obdobím nových príležitostí, Havrany čaká veľká životná realizácia a Bobry dokončia úlohy, ktoré im boli zverené.