KALENDÁR SPLNOV 2024: Kedy sú a čo nás čaká?

Zatiaľ čo niektorí ľudia veria v magickú silu splnu, iní si jeho pôsobenie vôbec neuvedomujú. Táto mesačná fáza však môže mať na človeka výrazný vplyv, a to ako po stránke fyzickej, tak aj z pohľadu psychiky. Prezradíme, kedy sú splny 2024, aké znamenia zverokruhu je možné k jednotlivým splnom priradiť a akým spôsobom sa rozlišovali splny v indiánskej kultúre.

Čo je spln?

Podľa toho, aká veľká časť Mesiaca ožiarená Slnkom sa dá zo Zeme pozorovať, rozlišujeme štyri hlavné mesačné fázy. Cyklus označovaný aj ako lunácia, počas ktorého sa všetky fázy postupne vystriedajú, trvá približne 29,5 dňa a súvisí s tým, ako Mesiac obieha okolo našej planéty (tzv. synodický mesiac). Mesačné fázy pritom zahŕňajú:

 • Nov (novolúnia) – Mesiac je k Zemi privrátený neosvetlenou stranou, preto nie je vidieť.
 • Dorastanie (prvá štvrť) – Mesiac pripomína svojím tvarom písmeno D.
 • Spln – Mesiac je k Zemi privrátený osvetlenou stranou, vidíme celý kruh.
 • Ubúdanie (posledná štvrť) – Mesiac pripomína svojím tvarom písmeno C (cúva).

Mesiac v splne sa nachádza na opačnej strane Zeme ako Slnko, k čomu dochádza, keď z nového mesiaca uplynie 14,8 dňa. V tejto dobe vidí pozorovateľ na Zemi Mesiac plne osvetlený, hoci sa jedná stále o rovnakú stranu (tzv. zdanlivá strana Mesiaca). Obyčajne vychádza ihneď po západe Slnka, výrazne osvetľuje oblohu aj krajinu a čiastočne znemožňuje pozorovanie hviezd aj ďalších nebeských objektov.

Pokiaľ Mesiac prechádza vo fáze splnu bodom, kedy sa na svojej eliptickej dráhe najviac blíži našej planéte (tzv. prízemie), nastáva superspln (supermesiac). Ide o neodborné označenie astronomického javu, kedy je spln o niečo väčší ako tie ostatné. Štandardne k tomuto súbehu dochádza zhruba raz za štrnásť mesiacov, pričom veľkosť supermesiaca závisí od toho, ako dobre sa okamih splnu kryje s dobou prízemia.

Spln je pritom tiež jedinou mesačnou fázou, počas ktorej je možné pozorovať zatmenie Mesiaca. Problém ale spočíva v tom, že obežná dráha Mesiaca okolo Zeme nemá rovnaký sklon ako obežná dráha Zeme okolo Slnka. Tým pádom Mesiac obvykle prebieha pod zemským tieňom alebo nad zemským tieňom, takže sa zatmenie rozhodne nedočkáme pri každom splne.

Splny v roku 2024

 • Spln mesiaca január 2024 – 25. január 2024 o 18:53 (štvrtok),
 • spln február 2024 – 24. februára 2024 o 13:30 (sobota),
 • spln marec 2024 – 25. marec 2024 o 08:00 (pondelok),
 • spln apríl 2024 – 24. apríla 2024 o 1:48 (streda),
 • spln máj 2024 – 23. mája 2024 o 15:52 (štvrtok),
 • spln jún 2024 – 22. júna 2024 o 3:07 (sobota),
 • spln júl 2024 – 21. júla 2024 o 12:16 (nedeľa),
 • spln august 2024 – 19. augusta 2024 o 20:25 (pondelok),
 • spln september 2024 – 18. 9. 2024 o 4:34 (streda),
 • spln október 2024 – 17. októbra 2024 o 13:26 (štvrtok),
 • spln november 2024 – 15. novembra 2024 o 22:28 (piatok),
 • spln december 2024 – 15. decembra 2024 o 10:01 (nedeľa).

Druhy splnov podľa indiánskej kultúry

V indiánskej tradícii bolo obvyklé pomenovávať jednotlivé splny tak, aby ich názvy zodpovedali situácii, keď táto fáza Mesiaca nastáva (teda aké je počasie a čo sa práve robí). Tieto mená sa potom často stali označením pre celé obdobie až do nasledujúceho splnu. Navyše sa uplatnila aj ako súčasť indiánskeho kalendára a tradovala sa z generácie na generáciu.

Medzi jednotlivými indiánskymi kmeňmi sa názvy splnov čiastočne líšili. K miernej obmene navyše došlo aj vo chvíli, keď sa na americkom území objavili európski osadníci. Tí niektoré pomenovania upravili a iné pridali. Po masovom rozšírení kníhtlače potom začali vychádzať rôzne ročenky, almanachy a kalendáre, ktoré ľuďom prinášali prehľad o celom roku vrátane sviatkov, prác a ďalších zaujímavostí.

Na začiatku 19. storočia potom v USA začal vychádzať roľnícky kalendár „Maine Farmers´ Almanac“, ktorý obsahoval aj označenie splnov prevzaté z indiánskej kultúry. Keďže dĺžka slnečného a mesačného roka nie je rovnaká, rozdiel navyše bolo potrebné vyrovnať zaradením 13. splnu. Ten sa označuje ako Modrý Mesiac či Modrý spln, pričom dnes toto meno používame hlavne vo chvíli, keď na jeden kalendárny mesiac pripadnú hneď dva splny.

Keďže poľnohospodárska ročenka z Maine obsahovala iba mená splnov, ale nie spôsob, ako ich konkrétnym splnom priradiť, došlo neskôr k zjednodušeniu. Ľudia si mená spojili s kalendárnymi mesiacmi, čo ale nemusí zodpovedať prírodnému indiánskemu kalendáru, pretože v tomto ohľade dnes hrá úlohu náš kalendár aj konkrétne časové pásmo. Medzi Európou a Amerikou tak nájdete rozdiely.

TOP:   Najúčinnejšie AFIRMÁCIE: Ako afirmácie fungujú a ako ich správne používať?

Indiánske splny:

 • Vlčí spln (január) – nastáva po zimnom slnovrate, pričom dané pomenovanie vychádza z toho, že pri indiánskych dedinách hladne vyli vlci. Táto udalosť je medzi ľuďmi však známa aj ako Povianočný spln.
 • Snežný spln (február) – svoj názov tento spln dostal kvôli tomu, že počas februára obvykle padal najťažší sneh. Niektoré kmene však používali aj označenie Hladný spln, pretože im nepriaznivé podmienky výrazne sťažovali lov.
 • Vraní spln (marec) – v tomto období nastáva koniec zimy, ktorý vždy ohlasovalo vranie krákania. Stretnúť sa potom môžete aj s pomenovaním Červí spln, pretože sa otepľuje a objavujú sa dážďovky, Spln ľadové krusty, pretože cez deň sneh tál av noci mrzol, či Spln miazgy, a to kvôli stáčaniu javorov. Osadníci potom prišli aj s termínom Pôstny spln.
 • Rašiaci spln (apríl) – ako už názov napovedá, daný spln je prísľubom nového rastu. Medzi ďalšie obľúbené pomenovania patrí Spln klíčiacej trávy, Vaječný spln či Ružový spln, čo sa spája s farbou kvetov jarnej rastliny plamienky šidlolisté. Rybí spln sa mu potom hovorila z toho dôvodu, že sa v tomto čase sleďa plávajú trieť proti prúdu rieky.
 • Kvetný spln (máj) – tento spln symbolizuje začiatok a rozpuk jari, pričom niekedy sa môžete stretnúť aj s označením Spln siatie obilia či Květný spln.
 • Jahodový spln (jún) – relatívne krátka doba zberu jahôd dala meno splnu, ktorý sa objavuje počas mesiaca júna. Európania však začali používať iné označenie, a to Spln ruží.
 • Búrkový spln (júl) – názov tohto splnu jasne odkazuje na to, že v danom období najčastejšie prichádzajú búrky. Tiež ale môžete naraziť na pomenovanie Senný spln alebo Jelenie spln, pretože jeleným samcom v tejto chvíli pučia nové parohy.
 • Jeseterí spln (august) – pomenovanie daného splnu majú na svedomí rybárske kmene. Jeseter totiž patril medzi obľúbené ryby z Veľkých jazier a dal sa v tomto čase pomerne ľahko chytiť. Okrem toho sa však používalo aj označenie Spln zelenej kukurice, Obilný spln alebo Červený spln.
 • Kukuričný spln (september) – tento názov sa používal pre roky, kedy Dožínkový spln pripadol na október namiesto septembra a splynul s Loveckým splnom. Meno pritom odkazuje na skutočnosť, že touto dobou už mala byť zozbieraná kukurica.
 • Spln zberu (september) – tri roky zo štyroch nastáva spln zberu v septembri, ale niekedy vychádza aj na október, pričom meno sa potom riadi vzťahom k Slnku (v októbri splynie s Loveckým splnom). Okrem toho sa používalo aj označenie Dožínkový spln, pretože ide o obdobie vrcholnej úrody (kukurica tekvice, fazuľa), kedy poľnohospodári pracovali do noci v mesačnom svetle.
 • Lovecký spln (október) – svoje meno si vyslúžil vďaka tomu, že americkí domorodci v tomto čase pri nechtíka stopovali a zabíjali zvieratá, aby si vytvorili na zimu dostatočné zásoby. Pokiaľ Dožínkový spln pripadá na október, splynie s ním.
 • Bobrí spln (november) – meno si tento spln vyslúžil na základe toho, že je vhodný čas na položenie bobrích pascí, skôr ako močiare zamrznú. Tak domorodí obyvatelia získavali kožušiny na zimu, na ktorú sa zároveň aktívne pripravovali aj zvieratá. Niekedy sa potom môžete stretnúť s názvom Mrazivý spln.
 • Studený spln (december) – nastáva v momente, keď skutočne prichádza zima a noci sú najdlhšie a najtemnejšie, čo viedlo aj k vzniku pomenovania Spln dlhých nocí. Niekedy však narazíte aj na označenie Predvianočný spln.

Druhy splnov podľa znamenia zverokruhu

Európska tradícia pri pomenovávaní splnov obvykle vychádza z toho, v akom slnečnom znamení sa v danej chvíli nachádza. S tým potom súvisia aj vlastnosti, ktoré sa týmto splnom pripisujú, a to vrátane ich pozitívneho aj negatívneho pôsobenia na človeka. Na základe jednotlivých znamení zverokruhu konkrétne rozlišujeme:

 • spln v Rakovi – január 2024,
 • spln v Levovi – február 2024,
 • spln v Panne – marec 2024,
 • spln vo Váhach – apríl 2024,
 • spln v Škorpiónovi – máj 2024,
 • spln v Strelcovi – jún 2024,
 • spln v Kozorožcovi – júl 2024,
 • spln vo Vodnárovi – august 2024,
 • spln v Rybách – august 2024,
 • spln v Barane – septembri 2024,
 • spln v Býkovi – október 2024,
 • spln v Blížencoch – november 2024,
 • spln v Rakovi – december 2024.
TOP:   Známe DRUHY SEDMOKRÁSOK a ich typické znaky

Vplyv splnu na ľudský organizmus

Ľudia už odnepamäti veria v magickú silu splnov. Zatiaľ čo niektorí si tento čas spájali s vlkolakmi, ktorí sú počas splnu schopní meniť sa do zvieracej podoby, iní ho považovali za vhodný na vykonávanie rôznych magických rituálov. Hoci sa to niekomu môže zdať úsmevné, splny môžu ovplyvňovať ľudské životy oveľa viac, než si mnohí ľudia myslia.

Zatiaľ čo niektorým spôsobuje nespavosť alebo divoké sny, u iných môžete pozorovať podivné zmeny nálad či správania. Spln totiž ovplyvňuje emócie, ktoré v tomto čase často bývajú intenzívnejšie, ale aj celkové duševné rozpoloženie. Okrem toho môžu mať mesačné fázy vplyv aj na zdravotný stav človeka, na kvalitu vlasov a nechtov alebo napríklad na telesnú hmotnosť.

Veľa ľudí sa s blížiacim sa splnom sťažuje na nepríjemné bolesti hlavy. Okrem toho sa môžu ozývať staré rany, jazvy či zranenia a problém môže predstavovať aj bolesť chrbta alebo kĺbov. Úplnok taktiež v niektorých ľuďoch zvyšuje nervozitu, agresivitu a podráždenosť, takže môže dochádzať ku konfliktom. Čo sa týka horšej kvality spánku, tú lekári vysvetľujú tým, že väčšie množstvo svetla bráni vylučovaniu dostatočného množstva melatonínu (tzv. hormón spánku).

Počas splnov sa odporúča radšej sa vyhýbať akýmkoľvek operáciám, zdravotným zákrokom aj náročnejším akciám. Naopak sa oplatí vyskúšať rôzne vyživujúce a ošetrujúce produkty pre vašu pleť. Pokiaľ máte v pláne skracovanie vlasov, rozhodne to urobte pred splnom, pretože vo fáze dorastania potom vlasy lepšie porastú, budú odolnejšie a kvalitnejšie. Spln je tiež vhodnou dobou na upokojenie mysle, relaxáciu a meditáciu.

Kedy sú splny 2025?

 • Spln január 2025 – 13. januára 2025 o 23:26 (pondelok),
 • spln február 2025 – 12. februára 2025 o 14:53 (streda),
 • spln marec 2025 – 14. marec 2025 o 7:54 (piatok),
 • spln apríl 2025 – 13. apríla 2025 o 2:21 (nedeľa),
 • spln máj 2025 – 12. mája 2025 o 18:55 (pondelok),
 • spln jún 2025 – 11. júna 2025 o 9:43 (streda),
 • spln júl 2025 – 10. júla 2025 o 22:36 (štvrtok),
 • spln augusta 2025 – 9. augusta 2025 o 9:54 (sobota),
 • spln september 2025 – 7. 9. 2025 o 20:08 (nedeľa),
 • spln október 2025 – 7. októbra 2025 o 5:47 (utorok),
 • spln november 2025 – 5. novembra 2025 o 14:19 (streda),
 • spln december 2025 – 5. decembra 2025 o 00:13 (piatok).

Čo je to spln?

Ide o jednu zo štyroch mesačných fáz, ktoré sa vystriedajú počas cyklu, keď Mesiac obieha okolo planéty Zem. V splne sa pritom Mesiac nachádza na opačnej strane Zeme ako Slnko, takže pozorovateľ ho vidí plne osvetlený. Výrazný mesačný svit zároveň osvetľuje oblohu aj okolitú krajinu a čiastočne znemožňuje pozorovanie ďalších nebeských telies a objektov.

Kedy bude spln 2024?

Márne premýšľate, kedy nás čaká najbližší spln Mesiaca? Táto informácia sa hodí, či už plánujete ozdravnú kúru pre vaše vlasy a pleť, alebo chcete vedieť, kedy sa radšej vyhnúť operáciám, pretože počas splnu sa rany nehoja príliš dobre. Prinášame preto prehľadný zoznam splnov na rok 2024 a 2025, kde nájdete všetko, čo vás zaujíma.

Kedy je spln najväčší?

Táto udalosť sa označuje ako superúplnok alebo supermesiac. Nastáva vtedy, keď Mesiac prechádza vo fáze splnu perigeom a na svojej eliptickej dráhe je najbližšie k planéte Zem. Štandardne sa to deje zhruba raz za 14 mesiacov. Veľkosť supermesiaca sa potom líši v závislosti na tom, ako dobre sa okamih splnu prekrýva s dobou perigea (prízemie).

Ako často je Modrý spln?

Ako Modrý spln alebo Modrý Mesiac sa označuje ďalší spln, ktorý spadá do konkrétneho časového obdobia. Predtým sa tak hovorilo tretiemu splnu v určitom ročnom období, na ktoré pripadli hneď štyri splny. Dnes sa však tento pojem používa skôr pre druhý spln v jedinom kalendárnom mesiaci. Oba javy sú pritom vzácne, pričom počas 21. storočia každý nastane len asi štyridsaťkrát.