SVIATOK MDŽ: Kedy a prečo sa oslavuje Medzinárodný deň žien?

0

Hoci si ľudia Medzinárodný deň žien pripomínajú každý rok, základná myšlienka, ktorá za vznikom tohto sviatku stojí, už v dnešnej dobe taká známa nie je. Či už ho každoročne so svojimi blízkymi oslavujete, alebo ho radšej ignorujete, určite neuškodí pripomenúť si, odkiaľ táto tradícia pochádza. Prezradíme, ako vzniklo MDŽ, prečo sa vlastne tento sviatok oslavuje a na ktorý deň v roku 2023 pripadá.

Čo je MDŽ?

Medzinárodný deň žien, ktorý u nás mnohí ľudia poznajú jednoducho ako MDŽ, je medzinárodne uznávaný sviatok oficiálne ustanovený Organizáciou Spojených národov. Hoci od roku 1990 nie je na našom území sviatkom oficiálnym, mnoho slovenských rodín ho oslavuje dodnes. V roku 2004 sa dokonca zaradil medzi významné dni, ale nejde o štátny sviatok, a tým pádom ani o deň pracovného pokoja.

Ľudia si v tento deň pripomínajú hlavne boj za ženské práva, rovnoprávnosť mužov a žien, odstránenie diskriminácie a celkovo lepšie pracovné podmienky pre ženy. Podľa OSN by však mal byť zároveň aj oslavou všetkých ženských úspechov bez ohľadu na ich etnické, národnostné, jazykové, kultúrne, politické a ekonomické rozdiely.

Prečo sa oslavuje MDŽ?

Hoci si mnohí ľudia myslia, že vznik MDŽ súvisí s komunistickým režimom, veľmi sa mýlia. V skutočnosti má svoj pôvod v čase sociálnych kríz a príprav na nadchádzajúci svetový konflikt, kedy sa ženy začali zasadzovať o svoje práva a viac tak prenikali do verejného života. Konkrétne potom ide o pripomienku štrajku newyorských krajčírok, ktorá sa uskutočnila roku 1908.

Prvý medzinárodný zjazd socialistických žien sa konal v Stuttgarte roku 1907. Tu sa objavil návrh, aby bol ustanovený konkrétny deň v roku, kedy sa budú ženy schádzať a bojovať za svoje práva (vrátane toho volebného). Delegátky z 15 krajín sveta tak chceli upozorniť na túto problematiku širšiu verejnosť a zahrnúť do diskusie o ženských právach nielen ženy, ale aj mužov.

Dôležitou udalosťou sa potom stali nedeľné demonštrácie žien nespokojných so svojou situáciou na konci zimy v roku 1908, ktoré sa konali na popud Socialistickej strany USA. Jedno z týchto veľkých zhromaždení potom prebehlo 8. marca 1908 v New Yorku, ktorého ulicami pochodovalo zhruba 15 000 krajčírok vrátane mnohých imigrantiek. Demonštrovali tu za lepšie platy, kratšiu pracovnú dobu, politické a hospodárske práva žien, ale aj koniec detskej práce.

Sviatok žien sa na americkom území potom prvýkrát oslavoval 28. februára 1909 ako „Národný deň žien“, keď ho vyhlásila Americká socialistická strana. Do Európy sa však dostal až o dva roky neskôr, a to vďaka návrhu nemeckej socialistky a zakladateľky robotníckeho ženského hnutia Clary Zetkinovej. Tá na druhej medzinárodnej konferencii socialistických žien v Kodani presadila, aby sa z tohto dňa stal svetovo oslavovaný sviatok za účelom boja za volebné práva žien.

Okrem USA sa tak v roku 1911 deň žien prvýkrát oslavoval aj v niektorých európskych krajinách, ako bolo napríklad Rakúsko-Uhorsko, Nemecko, Švajčiarsko alebo Dánsko. Žiadny pevný dátum vtedy stanovený nebol, ale jednalo sa o niektorý deň vo februári alebo marci, pričom ženy sa zasadzovali hlavne o rovnoprávnosť a získanie volebného práva.

Dátum 8. marca bol pre oslavy dňa žien vybraný až po prvej svetovej vojne, a to predovšetkým kvôli veľkej demonštrácii a protestným akciám žien v Petrohrade roku 1917, čo predchádzalo februárovej revolúcii. Táto udalosť sa podľa juliánskeho kalendára konala poslednú nedeľu vo februári, čo v gregoriánskom kalendári zodpovedá práve 8. marci. Akonáhle cár neskôr abdikoval, dočasná vláda schválila volebné právo žien.

V roku 1975 potom Medzinárodný deň žien oficiálne uznala aj Organizácia Spojených národov, ktorá tento sviatok označila za pripomienku medzinárodného ženského boja za rovnoprávnosť, spravodlivosť, mier a rozvoj. Na začiatku nového tisícročia potom generálny tajomník OSN pri príležitosti MDŽ vydal posolstvo, kde zdôraznil problémy súčasnosti, ako je napríklad nerovnomerné zastúpenie žien v politike.

Medzinárodný deň žien v SR

V priebehu dejín sa oslavy Medzinárodného dňa žien menili, ľudia si k tomuto sviatku vytvorili úplne iný vzťah, majú s ním spojené odlišné asociácie ako v minulosti a na pôvodný zámer mnohí zabudli. Zatiaľ čo niektorí ľudia preto dnes na MDŽ kupujú svojim manželkám, mamičkám alebo babičkám pravidelne kvety alebo im aspoň poprajú, iní Medzinárodný deň žien okázalo ignorujú.

Mnohým totiž pripomína minulý režim, kedy boli jeho oslavy okázalé a rozhodne ich nešlo prehliadnuť. Ich typickým znakom boli červené karafiáty, povinné oslavy na pracoviskách alebo televízne gratulácie. Ženy sa vtedy prezentovali hlavne ako pracovníčky a bojovníčky za socializmus i mier a vrcholnou udalosťou bývalo stretnutie vybraných adeptiek s prezidentom, najvyššími predstaviteľmi vtedajšej vlády a komunistickej strany.

Mnoho ľudí neskôr prestalo Medzinárodný deň žien oslavovať v domnení, že išlo o umelo vytvorený sviatok, ktorý vymysleli zástupcovia komunistického režimu. Časť republiky ho tak vníma aj dnes a akékoľvek oslavy bojkotuje, ale predovšetkým mladšia generácia sa k jeho oslavám začína postupne vracať. Ako ľudskoprávny sviatok si ho však pripomínajú skôr na medzinárodnej úrovni a sústredia sa na rovnoprávnosť mužov a žien, ktoré majú v rôznych častiach sveta rôzne podmienky a príležitosti.

Kedy je MDŽ?

Pokiaľ ide o to, kedy sa oslavuje MDŽ, tento sviatok má dnes pevne stanovený dátum a každoročne sa teda oslavuje 8. marca. Veľa ľudí ale tiež zaujíma, na aký deň v týždni pripadá Medzinárodný deň žien 2023. Zatiaľ čo v minulom roku sa MDŽ oslavovalo v utorok, tento rok tento sviatok vychádza konkrétne na stredu a v roku 2024 potom bude v piatok.

Od roku 1996 OSN na každý rok vyhlasuje pre Medzinárodný deň žien špeciálnu tému. Heslom a zároveň témou pre MDŽ 2022 bolo #BreakTheBias. Ľudia sa jeho pomocou snažia vyjadriť, že by si priali svet bez predsudkov, stereotypov a diskriminácie. Namiesto toho by mal byť svet rozmanitý, spravodlivý a inkluzívny, ľudia by si mali ceniť svoje odlišnosti a bojovať za upevnenie ženskej rovnoprávnosti. Pre rok 2023 je heslom #EmbraceEquity. Dôraz je potom kladený na to, že rovnosť (a predovšetkým rovnosť pohlavia) je v súčasnej dobe nutnosťou.

Medzinárodný deň mužov

Okrem Medzinárodného dňa žien potom samozrejme existuje aj Medzinárodný deň mužov (MDM), ktorý sa momentálne oslavuje vo viac ako 70 krajinách sveta. Prvé pokusy o jeho ustanovenia sa datujú už do 60. rokov 20. storočia, hoci reálne sa tento sviatok začal oslavovať až počas 90. rokov a niekde si nenašiel stúpencov dodnes. Pomerne dlho potom trvalo aj vyberanie vhodného dátumu.

Za zakladateľa tradície osláv Medzinárodného dňa mužov je dnes považovaný Jerome Teelucksingh z Trinidadu a Tobaga, ktorý vybral a spopularizoval dátum 19. novembra. Išlo o deň narodenín jeho otca, ktorého chcel týmto spôsobom uctiť, ale zároveň spolu s ostatnými oslavoval mužské vzory. Okrem toho sa v tento deň konal zápas, kde sa futbalový tím Trinidadu a Tobaga usiloval o kvalifikáciu na svetový šampionát a vytvoril jednotu, ktorá prekročila rodové, náboženské a etnické rozdiely.

Na rozdiel od Medzinárodného dňa žien, ktorý je uznávaným sviatkom podľa OSN, je Medzinárodný deň mužov sviatkom neoficiálnym. Jeho oslavy organizujú rôzne záujmové skupiny alebo osobnosti, pričom aj tu platí, že sa pravidelne vyberá špecifická téma. Cieľom tohto sviatku je potom oslava úspechov chlapcov a mužov na rôznych poliach (prínos pre spoločnosť, komunitu, rodinu, manželstvo…), ale aj propagácia základných humanitárnych hodnôt a zvyšovanie povedomia o mužských problémoch.

Ak vás zaujíma, kedy je Medzinárodný deň mužov 2023, oslávime ho opäť 19. novembra, čo tento rok pripadne na nedeľu. Okrem toho si môžete pripomenúť aj Deň otcov, čo je sviatok, ktorý si pripomína predovšetkým rolu otcov vo výchove detí. V mnohých krajinách vrátane Slovenskej republiky sa oslavuje tretiu nedeľu v júni, pričom Deň matiek u nás pripadá na druhú májovú nedeľu.

Čo je Medzinárodný deň žien?

Ide o medzinárodne uznávaný sviatok, ktorý oficiálne ustanovila Organizácia Spojených národov. Na našom území sa radí medzi významné dni, ale nie je sviatkom štátnym, takže sa zároveň nejedná ani o deň pracovného pokoja. Ľudia si v tento deň pripomínajú predovšetkým boj za ženské práva, rovnoprávnosť mužov a žien, odstránenie diskriminácie a lepšie pracovné podmienky pre ženy. Zároveň oslavujú ženské úspechy na všetkých poliach.

Prečo sa oslavuje MDŽ?

Hoci mnohí predpokladajú, že ide o sviatok umelo vytvorený zástupcami komunistického režimu, v skutočnosti pripomína štrajk newyorských krajčírok, ktoré 8. marca 1908 v New Yorku demonštrovali za lepšie platy, kratšiu pracovnú dobu či politické a hospodárske práva. Prvýkrát sa potom MDŽ oslavoval 28. februára 1909 ako „Národný deň žien“, pričom dátum 8. marca bol vybraný až kvôli demonštrácii v Petrohrade roku 1917. V roku 1975 MDŽ oficiálne uznala aj OSN.

Kedy je MDŽ 2023?

Medzinárodný deň žien má v súčasnosti pevne stanovený dátum, a to konkrétne 8. marca, čo pre rok 2023 vychádza na stredu. Od roku 1996 navyše OSN pre každý rok vyhlasuje špeciálnu tému. V roku 2023 je heslom tohto sviatku #EmbraceEquity, čo zdôrazňuje, že rovnosť pohlaví je v súčasnej dobe nutnosťou.

Existuje Medzinárodný deň mužov?

Vo viac ako 70 krajinách sveta sa dnes oslavuje okrem MDŽ aj Medzinárodný deň mužov (MDM), ktorý je však sviatkom neoficiálnym. Za zakladateľa tejto tradície je považovaný Jerome Teelucksingh z Trinidadu a Tobaga, ktorý vybral dátum 19. novembra, kedy mal narodeniny jeho otec, ktorý bol pre neho vzorom. Cieľom daného sviatku je hlavne oslava úspechov chlapcov i mužov v rôznych oblastiach a zvyšovanie povedomia o mužských problémoch.