KEDY CHODÍ MIKULÁŠ 2023: Dátum, zvyky a tradície

0

Máte doma natešené deti, ktoré sa neustále pýtajú, kedy bude Mikuláš alebo kedy chodí čert a anjel? Väčšina ratolestí sa na túto tradíciu teší už od chvíle, keď sa vonku ochladí, pretože dúfajú, že dostanú nejaké sladkosti alebo drobné darčeky, ale sú aj takí, ktorí majú každoročne trochu nahnané. Prezradíme, kedy je Mikuláš, prečo sa tento zvyk vlastne dodržiava a ako najčastejšie vyzerá mikulášska nádielka.

Koľkáteho je Mikuláš?

Nie ste si istí, kedy tento rok bude chodiť Mikuláš? Hoci sa dátum tohto sviatku nemení, veľa ľudí si v decembri láme hlavu s tým, na ktorý deň táto tradícia vlastne pripadá. Pamätajte si preto, že Mikuláš každoročne prichádza v predvečer svojho sviatku (6. decembra). Na príchod Mikuláša, anjela a čerta sa teda môžete tešiť 5. decembra večer, čo v roku 2023 vychádza na utorok.

Prečo ale Mikuláš neobchádza deti práve v deň svojho sviatku? Až do 16. storočia ľudia údajne za začiatok nového dňa považovali práve večer (západ slnka), nie ráno, ako je to dnes. Práve z toho dôvodu si začali rozprávať, že Mikuláš v predvečer svojho sviatku (teda 5. decembra) zostupuje z neba na zem, spolu s anjelom a čertom obchádza ľudské príbytky a obdarúva dobré deti.

Kto bol svätý Mikuláš?

Svätý Mikuláš z Myry sa narodil okolo roku 280 alebo 286 v Patare do gréckej kresťanskej rodiny. Bol veľmi zbožný, po smrti svojho otca rozdal svoje dedičstvo ľuďom žijúcim v chudobe a už vo veľmi mladom veku sa stal biskupom v Myre a Lýkii. Medzi ľuďmi bol veľmi obľúbený, čo súviselo hlavne s jeho dobročinnosťou a štedrosťou k potrebným, chudobným a chorým.

Už za svojho života sa zároveň preslávil ako obranca viery pred pohanstvom a záchranca nespravodlivo obvinených. Dohliadal na spravodlivý chod súdov, zasadzoval sa o vľúdny prístup k cudzincom a na jeho príhovor sa udialo mnoho rôznych zázrakov, čo mu vyslúžilo prezývku Mikuláš Divotvorca. Existuje aj niekoľko povestí, ktoré rozpráva o jeho dobrých skutkoch.

Podľa prvej legendy Mikuláš vzkriesil tri malé deti, ktoré zlý hostinský zavraždil a uložil nasolené do sudov. Niektorí ľudia však tvrdia, že ide iba o zveličenie príbehov, ktoré rozprávajú o tom, ako Mikuláš preskúmaval rozsudky smrti a zachraňoval nespravodlivo odsúdených pred popravou (z tejto záchrany sa tak postupne v podaní niektorých osôb stalo vzkriesenie).

Ďalšia legenda potom popisuje príbeh šľachtica a jeho troch dcér, ktorý sa zachoval vo viacerých rôznych podobách. Jedna z najznámejších hovorí, že schudobnený šľachtic poslal svoje dcéry do verejného domu, aby si zarobili na veno, ale Mikuláš im hodil oknom po jednom sáčku zlatiek, takže sa mohli v pokoji vydať. Ďalší rozpráva, že schudobnená rodina uviazla v dlhoch, otec mal byť odvedený do väzenia pre dlžníkov a dcéry predané a odvlečené do verejných domov. K tomu ale vďaka zásahu Mikuláša nedošlo.

Svätý Mikuláš zomrel pravdepodobne 6. decembra niekedy v rokoch 345-352, od čoho je dnes odvodený dátum jeho sviatku. Niektorí historici to však považujú za fámu, ktorá mala podporiť nahradenie pohanského sviatku zrodenia bohyne Diany sviatkom kresťanským. Pochovaný bol potom Mikuláš priamo v Myre, ale počas 11. storočia jeho pozostatky talianski námorníci previezli do Bari. Kryptu s jeho pozostatkami potom roku 1089 posvätil pápež Urban II.

V súčasnej dobe svätý Mikuláš patrí medzi najuctievanejšie osoby v celom kresťanstve (vo východných cirkvách dokonca často nasleduje hneď po Panne Márii). Paradoxne ale nikdy nebol oficiálne vyhlásený svätým, podobne ako ďalší svätci z jeho doby. Jeho uctievanie sa skrátka rozšírilo medzi širokými vrstvami obyvateľstva, pričom k najväčšej expanzii došlo v 8. storočí v Rusku, odkiaľ sa tento kult postupne šíril aj do ďalších slovanských krajín a iných štátov.

Prečo chodí Mikuláš?

Tradícia mikulášskej nádielky samozrejme súvisí práve s dobrosrdečnosťou svätého Mikuláša, ktorý sa neskôr stal patrónom detí, ale aj študentov, námorníkov, obchodníkov, lukostrelcov, lekárnikov, právnikov alebo napríklad väzňov. Spája sa však aj s legendou, kde Mikuláš venoval dcéram chudobného šľachtica po sáčku zlatiek, aby mali na veno, a s jeho ďalšími skutkami.

Pôvodná verzia tejto tradície pravdepodobne vznikla počas 10. storočia v Porýní, kde sa organizovali biskupské hry práve ako reakcia na Mikulášove skutky, ku ktorým neskôr pribudla aj hra na predstaveného kláštora, čo sprevádzalo aj nosenie palice a rozdávanie darčekov. Na slovenskom území sa potom tento zvyk hojne rozšíril v 13. a 14. storočí vplyvom nemeckej kolonizácie.

Najstarším doloženým variantom tejto zábavy je biskupská koledná hra ludus episcopi puerorum, ktorú v 13. storočí prevádzkovali v Břevnovskom kláštore, pri sv. Víta či v olomouckej katedrále. Podobná žiacka slávnosť sa potom objavila aj v 14. storočí, pričom žiaci vtedy do kostola na oslicu priviazali svojho spolužiaka, ktorý bol obrátene posadený na oslovi a mal predstavovať biskupa. Zároveň vykonávali mnohé neprístojnosti.

Ďalší ľudový zvyk sa označoval ako tzv. rytierstvo svätého Mikuláša. V skutočnosti išlo o učiteľov a ich žiakov, ktorí organizovali okázalé a hlučné sprievody. Táto tradícia sa tiež neskôr transformovala na obchôdzky biskupských družín od domu k domu. Najstaršia správa o akejsi tajnej nočnej mikulášskej nádielke v slovanských krajinách potom pochádza zo 16. storočia.

V súčasnom podaní chodí Mikuláš od domu k domu v biskupskom odeve, ktorý máva červenú farbu, má dlhú bielu bradu a biele vlasy, na hlave tradičnú biskupskú mitru (mikulášsku čiapku) a v ruke biskupskú berlu. Tak ho poznajú deti po celej Slovenskej republike, ale aj na ďalších miestach. Zaujímavé však je, že vo východnej tradícii je Mikuláš naopak holohlavý.

Kde sa vzali čert s anjelom?

Neskôr Mikuláša pri roznášaní štedré nádielky doplnili aj ďalšie dve postavy, ktorými sú čert a anjel. Zatiaľ čo čert má v deťoch vzbudiť obavy, pokarhať ich, ak počas roka hnevali, a odradiť ich od ďalších zlostí, anjel je láskavý a čertovu prítomnosť vyvažuje. Stáva bližšie k deťom a má obvykle košík s dobrotami alebo napríklad zvonček. Čert naopak prichádza s knihou hriechov, s vrecom alebo s reťazou.

Existuje pritom hneď niekoľko vysvetlení, prečo ide práve o týchto zaujímavých spoločníkov. Hovorí sa napríklad, že by daná tradícia mohla súvisieť s príbehom, keď počas biskupských hier raz dostal úlohu predstaveného čeľadníka Ruprechta, ktorý karhal deti neposlušné a chválil tie, ktoré boli dobré. Vďaka tomu potom vznikla postava čerta a postava anjela. Niektorí ale tvrdia, že Mikuláš porazil diabla, ktorý ho teda sprevádza, čo vyvažuje svojou svätosťou práve anjel.

Jedným zo spôsobov, ako ľudia Mikulášov sviatok predtým oslavovali, pritom bývali obchôdzky maskovaných postáv. Okrem anjela s čertom sa tu pohybovalo oveľa viac masiek, ktoré sa mohli na rôznych miestach líšiť, pričom niekde sa dokonca táto tradícia podobala skôr fašiangovým radovánkam. V družine sa mohol objaviť napríklad bocian alebo medveď a niekde chodili Mikuláši dvaja (jeden išiel na koni, druhý na koze).

Príchod Mikuláša pred konkrétnu stavbu niekde ohlasovali laufre, ktorí práskali bičom do vzduchu. Čert bol potom tradičnou postavou, ktorá symbolizovala prekonané pohanstvo. Nosil často obrátený ovčí kožuch, reťaz, povrieslo, príšernú škrabošku na tvári a samozrejme rohy. Vďaka tomu vzbudzoval v ľuďoch strach, s čím pomáhala aj skupina ďalších zlých maškar. Niekde potom vystupovali aj Mikulášky. Také zábavné obchôdzky sa dodnes organizujú na Valašsku.

Čo sa hovorí na Mikuláša?

Mikuláš, ktorý odmeňuje dobré deti, je postava pokojná a múdra. Rozhodne by nemal deti strašiť, ale mal by byť autoritatívny a deti by k nemu mali pociťovať rešpekt. Obvykle sa ich pritom vypytuje, či boli celý rok dobré a nehnevali rodičov, starých rodičov alebo napríklad učiteľov (na čo sa môže spýtať aj prítomných dospelých).

Okrem toho môže Mikuláš požiadať čerta, aby mu povedal, či sa o danom dieťati nepíše niečo v jeho knihe hriechov. Čert sa potom zvyčajne vyhráža neposlušným deťom, že si ich za ich zlé skutky vezme so sebou do pekla, kde budú potrestané. Anjel sa naopak detí zastáva, chváli ich a spoločne s nimi sľubuje čertovi a Mikulášovi, že budúci rok budú dobré a poslušné.

Mikuláš potom väčšinou požiada dieťa o nejakú peknú básničku, pesničku alebo napríklad riekanku. Keď ju dieťa prednesie, Mikuláš ho pochváli za to, že sa na jeho príchod svedomito pripravilo, a poprosí anjela, aby mu odovzdal nejakú drobnú odmenu. Zároveň ale môže dieťaťu pripomenúť, že by malo byť aj budúci rok dobré, pretože sa naň zase príde pozrieť.

Ako vyzerá mikulášska nádielka?

Keď už teraz viete, koľkého chodí Mikuláš a kedy sú čerti, určite vás tiež zaujíma, čím by ste mali ratolesti v rámci mikulášskej nádielky obdarovať. Čo sa týka neposlušných detí, tie obvykle dostávajú zemiaky alebo napríklad uhlie. Pre tých dobrých si potom môžete nachystať balíček, ktorý bude obsahovať ovocie, oriešky, ale aj nejaké tie sladkosti, ako sú perníky, lízanky, cukríky, čokoládové figúrky alebo adventný kalendár. Okrem toho môže ale ísť aj o drobné darčeky (napríklad hračky).

Kde stretnúť Mikuláša?

Pokiaľ chcete tento sviatok osláviť tradične, môžete si samozrejme Mikuláša, čerta i anjela pozvať k vám domov, aby spoločne navštívili vaše ratolesti a niečím ich obdarovali. Okrem toho sa ale organizuje množstvo mikulášskych besiedok, nádielok a ďalších akcií, a to hlavne v škôlkach, v školách, v divadlách a detských kluboch alebo v rámci obecného či mestského kultúrneho programu.

Hlavne dospelých potom môžu zaujať sprievody strašidelných čertovských masiek a prehliadky Krampusov, čo sú desivé rohaté príšery, ktoré sa objavujú v období Adventu. Najväčšie akcie tohto rázu sa tradične konajú v Rakúsku, ale populárne sú aj v Nemecku, v Maďarsku, v Slovinsku, v Taliansku alebo v Chorvátsku. V posledných rokoch sa s nimi však stretnete aj u nás.

Kedy je Mikuláša?

Lámete si hlavu s tým, na ktorý decembrový deň pripadá sviatok svätého Mikuláša a kedy so svojimi spoločníkmi obchádza od domu k domu? Majte na pamäti, že Mikulášov sviatok je 6. decembra, čo je výročie úmrtia tohto svätca. Tradičná mikulášska obchôdzka potom pripadá na predvečer jeho sviatku, teda na 5. decembra.

Kto bol svätý Mikuláš?

Svätý Mikuláš bol biskupom v Myre a Lýkii. Medzi ľuďmi si získal veľkú obľubu vďaka svojej dobročinnosti a štedrosti, preslávil sa hlavne ako obranca viery pred pohanstvom a tiež zachraňoval nespravodlivo obvinených. Vďaka jeho skutkom a legendám o zázrakoch, ktoré vykonal, sa mu niekedy hovorilo aj Mikuláš Divotvorca. Oficiálne však nikdy nebol vyhlásený za svätého.

Prečo chodí Mikuláš, čert a anjel?

Mikulášska nádielka súvisí hlavne s dobrosrdečnosťou svätého Mikuláša, ktorý sa neskôr stal patrónom detí a študentov. Od 10. storočia sa pritom v Porýní organizovali biskupské hry, ktoré sprevádzalo aj rozdávanie darčekov, čo sa neskôr ujalo aj na ďalších miestach. Okrem toho sa potom organizovali aj rôzne obchôdzky maskovaných postáv, kde Mikuláša sprevádzali práve čert s anjelom, ale aj iné postavy.

Čo by nemalo chýbať v mikulášskej nádielke?

Ak deti hnevali, tradične im čert nadeľuje zemiaky alebo uhlie. Ak boli dobré, anjel ich potom za básničku, pesničku alebo riekanku pre Mikuláša odmení balíčkom sladkostí, adventným kalendárom, ovocím alebo napríklad orieškami. Môže sa jednať aj o drobné darčeky a hračky.