Najlepší MOTIVAČNÍ LIST: Ako ho napísať a na čo si dať pozor!

Prišli ste o zamestnanie a snažíte sa čo najrýchlejšie nájsť novú prácu? Alebo snáď hľadáte takú pozíciu, ktorá vás bude baviť a navyše bude aj dobre platená? V tom prípade po vás možno budú chcieť stručný motivačný list, vďaka ktorému vás lepšie spoznajú. Poradíme, ako napísať najlepší motivačný list, čo by mal sprievodný list obsahovať a čomu sa radšej vyhnúť.

Čo je motivačný list?

Či už sa momentálne radíte medzi nezamestnaných, alebo prácu máte, ale radi by ste ju vymenili za takú, ktorá vám bude viac vyhovovať alebo kde budete mať lepší plat, budete potrebovať svoj štruktúrovaný životopis (CV). Ide o dokument, kde uchádzač o zamestnanie stručne informuje potenciálneho zamestnávateľa o svojich pracovných skúsenostiach, vzdelaní a schopnostiach.

V pracovných ponukách či zodpovedných formulároch na pracovné inzeráty však môže byť obsiahnutá aj požiadavka na priloženie motivačného listu, ktorá je známa tiež pod názvom sprievodný list. Spolu so životopisom by mal teda uchádzač o zamestnanie poslať aj svoj motivačný list vo Worde či v PDF, alebo tento dokument prípadne vložiť do zodpovedajúcej kolónky.

Cieľom motivačného listu, ktorý dnes personalisti po uchádzačoch bežne požadujú, je ukázať, prečo práve vy ste tým pravým kandidátom na určitú pracovnú pozíciu. Ako už samotný názov dokumentu napovedá, mal by obsiahnuť vašu motiváciu na získanie daného postu. Zároveň ide ale aj o príležitosť na zdôraznenie vašich silných stránok a schopností, ktoré môžu byť v ponúkanej práci užitočné.

Prečo napísať dobrý motivačný list?

 • Dobre napísaný motivačný list človeka stručne predstaví zamestnávateľovi či personalistovi ešte pred tým, než sa osobne stretnú.
 • Poukazuje na predpoklady, vďaka ktorým sa pre danú pracovnú pozíciu uchádzač hodí.
 • Pomáha vyjadriť, že človek o konkrétnu pracovnú ponuku naozaj stojí, a prípadne aj prečo.
 • Môže uviesť do kontextu niektoré informácie uvedené v štruktúrovanom životopise a lepšie objasniť určité spojitosti.
 • Je vhodným spôsobom, ako sa odlíšiť od ostatných kandidátov.

V čom sa motivačný list líši od životopisu?

Motivačný list by v žiadnom prípade nemal kopírovať informácie zo životopisu, ale ani ho nahrádzať. Ide o dva samostatné dokumenty, ktoré by mali potenciálnym zamestnávateľom či personalistom poskytnúť dostatočnú predstavu o konkrétnom uchádzači a navzájom sa dopĺňať. Životopis pritom budete potrebovať vždy, ale motivačný list iba v niektorých prípadoch.

Ďalším dôležitým rozdielom je skutočnosť, že CV je štruktúrovaný dokument, ktorý obvykle v bodoch či krátkych vetách uvádza informácie o pracovných skúsenostiach a schopnostiach uchádzača, zatiaľ čo motivačný list do zamestnania býva popisný. Životopis pritom obsahuje hlavne informácie o uchádzačovej minulosti, zatiaľ čo sprievodný list sa sústredí skôr na budúcnosť.

Ak sa teda uchádzate o nejakú pracovnú pozíciu, pamätajte na to, že životopis by mal byť vecný, stručný a faktický, ale v motivačnom liste máte šancu lepšie sa potenciálnemu zamestnávateľovi predstaviť. Zároveň môžete ukázať, prečo máte o danú prácu záujem a čo z vás robí vhodného kandidáta. Dobre napísaný sprievodný list by pritom mal motivovať personalistu, aby vás pozval na osobný pohovor.

Kedy poslať motivačný list?

Motivačné listy sa k odpovedi na pracovnú ponuku obvykle prikladajú na vyzvanie zamestnávateľa. Pokiaľ si ale jednoduchý sprievodný list pripravíte aj bez tejto žiadosti, určite nič nepokazíte. Navyše môžete zamestnávateľa milo prekvapiť a naznačiť mu, že máte o danú pozíciu vážny záujem. Ak je však v pracovnej ponuke explicitne uvedené, že motivačný list prikladať nemáte, nerobte to.

Napriek tomu, že ľudia najčastejšie premýšľajú, ako napísať motivačný list do práce, existujú aj ďalšie príležitosti, kedy sa vám tento dokument bude hodiť. V súčasnej dobe totiž na niektorých miestach požadujú ľudia napríklad motivačný list na štúdium (motivačný list na vysokú školu, motivačný list na strednú školu), ďalej potom motivačný list na stáž alebo napríklad motivačný list na brigádu.

Ako napísať motivačný list?

Žiadne jasne dané pravidlá, ako má vyzerať motivačný list a čo napísať do sprievodného listu, neexistujú. To teda znamená, že na jednu stranu človek síce môže popustiť uzdu svojej kreativite a prísť s niečím zaujímavým, ale aj to môže pomerne jednoducho prehnať, čo personalistu či potenciálneho zamestnávateľa skôr odradí. Každý sme navyše iný a niekomu sa tak môžu páčiť rozvitejšie vety, zatiaľ čo iný bude preferovať napríklad obsiahlejšie rozvedenie vašich cieľov a motivácie.

Keďže je cieľom sprievodného listu zaujať a ukázať, že sa pre dané zamestnanie skvele hodíte, píšte ho vždy na mieru konkrétnej pracovnej pozícii a firme. Univerzálny motivačný list vás obvykle neodlíši od ostatných uchádzačov a personalista aj potenciálny zamestnávateľ ľahko spoznajú, že sa jedná o šablónu, ktorú rozosielate všade, kam to ide.

Na začiatku si tiež zistite niečo o zamestnávateľovi či jeho spoločnosti. Môžete navštíviť napríklad internetové stránky, ale aj konkrétne profily na Twitteri, Instagrame alebo LinkedIn. Vďaka tomu získate prehľad o tom, čo sa vo firme práve deje a akí ľudia tu pracujú. Môžete to potom pri písaní motivačného listu využiť, čím dáte najavo, že sa o firmu zaujímate a ste ochotní urobiť niečo naviac.

Tipy, ako napísať sprievodný list:

 • Zamyslite sa nad tým, čo vás pre ponúkanú pozíciu kvalifikuje.
 • Rozsah motivačného listu by nemal prekročiť 1 A4.
 • Buďte struční, ale zároveň výstižní – postačí pokojne 3–4 odseky
 • V ideálnom prípade zvoľte rovnaký typ písma ako vo svojom životopise.
 • Môžete staviť aj na rovnakú grafickú úpravu ako v prípade životopisu.
 • Písmo by nemalo byť príliš drobné, veľké ani ozdobné.
 • Medzi záhlavím, oslovením, odsekmi a podpisom by mali byť dostatočné medzery.
 • Stavte skôr na krátke a úderné vety než na rozvité súvetia.
 • Buďte pozitívni a dajte najavo svoje nadšenie pre danú pozíciu.
 • Dbajte na stručnosť, výstižnosť a zrozumiteľnosť.

Štruktúra motivačného listu

Hoci všeobecne tušíte, čo sa od vás chce, možno si lámete hlavu s tým, ako sa píše motivačný list po formálnej stránke. V tom prípade sa vám určite bude hodiť náš prehľad bodov, ktoré by mal sprievodný list obsiahnuť. Majte však na pamäti, že pokiaľ píšete napríklad motivačný list v angličtine alebo motivačný list v nemčine pre zahraničnú firmu, môžu tu platiť iné zvyklosti.

Pokiaľ ide o to, čo napísať do motivačného listu, tento dokument by mal vždy obsahovať hlavičku, osobné oslovenie a hlavnú časť s dobrým úvodom, ktorý prinúti človeka pokračovať v čítaní. Okrem toho by mal motivačný list zahŕňať aj na záverečnú časť, kde dáte najavo, že máte záujem o osobný pohovor, a rozlúčite sa.

Hlavička

Ako začať motivačný list? Pokiaľ ho posielate poštou, mal by obsahovať hlavičku, kde sa objavia vaše kontaktné údaje, ale aj kontaktné údaje zamestnávateľa, ktorému je dokument určený. Uvádza sa napríklad názov firmy a meno príjemcu, adresa, telefónne číslo či e-mailová adresa. Okrem toho je dobré uviesť aj dátum a miesto alebo názov konkrétnej pozície.

Ak posielate motivačný list e-mailom alebo ho nahrávate do zodpovedného formulára, tiež by ste na hlavičku nemali zabúdať. Môžete však svoje kontaktné údaje uviesť napríklad až pod svojim podpisom alebo byť kreatívni a použiť rovnaké formátovanie ako v životopise (vaše meno uvedené výraznejším fontom, fotografie v ľavom alebo pravom stĺpci a kontaktné údaje uvedené pod ňou…).

Keďže pre motivačný list štruktúra nie je jasne daná, nie je nutné sa držať vopred danej šablóny. Vzorový motivačný list tak nemusí nutne obsahovať hlavičku v takom ponímaní, ako je tu popísané. Dôležité však je, aby bolo jasne viditeľné, kto a o akú pozíciu sa uchádza.

Oslovenie v motivačnom liste

Ešte než sa pustíte do spisovania sprievodného listu, zistite si, komu presne ho adresujete. Prejdite si dôkladne pracovnú ponuku, inzerát alebo napríklad stránky firmy a vo svojom motivačnom liste následne priamo oslovte zamestnávateľa či personalistu, ktorý je za nábor nových členov tímu zodpovedný. Vždy ale dbajte na patričnú mieru úcty. Použite preto oslovenie „Vážený pane“ či „Vážená pani“ doplnené o priezvisko. Pokiaľ nepoznáte pohlavie, buďte však radšej neutrálni.

Telo motivačného listu

V prvom odseku uveďte, na akú pozíciu reagujete, ale skúste sa vyhnúť otrepaným frázam. Personalistu či potenciálneho zamestnávateľa zaujmete skôr zaujímavým úvodom ako vetou, ktorá sa opakuje už v dvadsiatom dokumente, ktorý v ten deň prechádza. Zároveň môžete uviesť, kde a ako ste sa o pracovnej ponuke dozvedeli a čo vás na nej zaujalo.

V druhom odseku je dobré krátko sa predstaviť a spomenúť svoje predchádzajúce skúsenosti či pracovné úspechy, ktoré môžete podporiť konkrétnymi výsledkami a číselnými údajmi. Tretí odsek potom obvykle predstavuje priestor, kde by mal uchádzač popísať svoje schopnosti a zručnosti, ktoré sú pre ponúkanú pracovnú pozíciu relevantné, a prípadne tieto informácie podporiť aj praktickými príkladmi (napríklad úspešný projekt). Spomenúť môžete aj svoju víziu, čo chcete robiť a čo chcete dosiahnuť.

Dôležité je potenciálnemu zamestnávateľovi či personalistovi ukázať, aké máte predpoklady pre prácu na danom poste, čo môžete firme ponúknuť a akým spôsobom budete prospešní. Váš originálny motivačný list by mal naznačiť, že ste riešením problému, ktorý zamestnávateľ práve má (chýba mu osoba, ktorá pomôže zaistiť lepší chod spoločnosti, zvýšiť tržby a podobne).

Dobré je aj udržiavať vo svojom motivačnom liste správny tón. Pokiaľ spoločnosť s ľuďmi komunikuje zábavnou cestou, trocha humoru neuškodí. Ak je naopak skôr formálnejší, prispôsobte sa a zvoľte seriózny tón. Personalistovi či potenciálnemu zamestnávateľovi to môže napovedať, že ste presne takým človekom, ktorý do ich tímu zapadne.

Záverečná časť

Ako ukončiť motivačný list? V poslednom odseku je čas vyzvať zamestnávateľa či personalistu na akciu. Poďakujte teda za čas, ktorý prečítaniu vášho motivačného listu venovali, a dajte jasne najavo, že by ste radi prišli na osobný pohovor. Pri zdôraznení svojho záujmu o ponúkanú pozíciu však buďte vždy zdvorilí a úctiví. Vyhnite sa vznášaniu akýchkoľvek požiadaviek.

Na záver potom ešte pripojte zdvorilostnú frázu. Ideálne je klasické „S pozdravom“, ale môžete prísť aj s nejakou obmenou. Pokiaľ prikladáte motivačný list k životopisu a oboje posielate poštou, pridajte svoje meno a vlastnoručný podpis. Pri motivačných listoch posielaných e-mailom či nahrávaných do zodpovedných formulárov postačí, keď meno napíšete ako zvyšok textu (bez vlastnoručného podpisu).

Čomu sa radšej vyhnúť?

Márne premýšľate, ako správne napísať motivačný list? Nezabúdajte na to, že sprievodný list k žiadosti o zamestnanie by v žiadnom prípade nemal pôsobiť iba ako oslava vlastných úspechov. Neslúži totiž na vyzdvihnutie toho, čo všetko už človek v živote dokázal, aké si môže pripísať úspechy (aj keď úplne od veci) a čím ďalším sa môže pochváliť.

Vychvaľovací motivačný list, ktorý pre danú pracovnú pozíciu nie je relevantný, personalista ani potenciálny zamestnávateľ rozhodne neocení. Existuje ale aj mnoho ďalších vecí, ktorých by sa mal sprievodný list k životopisu radšej vyvarovať. Pokiaľ chcete uspieť, skúste si prejsť konkrétny vzor motivačného listu a dbajte na nasledujúce rady:

 • Vyhnite sa škrobeným formuláciám.
 • Obmedzte všeobecné frázy na minimum a neodbočujte od témy.
 • Neposielajte univerzálny motivačný list všetkým spoločnostiam.
 • Nevychvaľujte sa svojimi úspechmi a nepíšte iba sami o sebe.
 • Nesnažte si zahltiť personalistu veľkým množstvom osobných informácií.
 • Dajte si pozor na chyby a preklepy (radšej si nechajte list skontrolovať).
 • Nepoužívajte zle čitateľné, príliš veľké či inak užívateľsky neprívetivé písmo.
 • Neuvádzajte informácie, ktoré nie sú pravdivé ak danej pozícii relevantné.
 • Neklaďte si v motivačnom liste podmienky.
 • Vyhnite sa zúfalým frázam typu: „Už rok sa snažím nájsť prácu…“

Čo je to motivačný list?

Ide o dokument, ktorý záujemcovia o zamestnanie často prikladajú k svojmu štruktúrovanému životopisu. Jeho cieľom je ukázať, prečo sa človek hodí na danú pozíciu, a zdôrazniť jeho silné stránky, ktoré môžu byť v ponúkanej práci užitočné. Zároveň pomáha vyjadriť, že uchádzač o ponuku skutočne stojí, prečo to tak je a čo ho motivuje k dobrým výkonom.

Ako písať motivačný list?

Sprievodný list by nemal kopírovať informácie zo životopisu, ale naopak ich skôr doplniť. Dôležité je prispôsobiť ho na mieru konkrétnej pracovnej pozícii a spoločnosti, o ktorej si dopredu niečo zistíte. Ďalej sa odporúča, aby bol človek stručný, ale výstižný, pričom rozsah by nemal presiahnuť 1 A4. Dobré je byť pozitívne, vyjadriť nadšenie pre ponúkanú pozíciu a dbať aj na kvalitnú grafickú úpravu.

Aká by mala byť štruktúra motivačného listu?

Neexistuje žiadna presná šablóna, ktorá by vám povedala, čo má motivačný list obsahovať. Vždy je ale dobré držať sa akejsi základnej osnovy. Podľa nej by mal dokument vždy zahŕňať hlavičku s kontaktnými údajmi uchádzača aj zamestnávateľa, osobné oslovenie, hlavnú časť s dobrým úvodom a záver, kde dáte najavo, že máte záujem o osobný pohovor a rozlúčite sa.

Čomu sa pri písaní motivačného listu vyhnúť?

Motivačný list by nikdy nemal pôsobiť iba ako oslava vlastných úspechov. Zároveň je dobré vyhnúť sa škrobeným formuláciám, obmedziť všeobecné frázy a nezabiehať do prílišných detailov. Okrem toho sa odporúča uvádzať iba informácie relevantné k danej pozícii, dávať si pozor na chyby a preklepy a neklásť si podmienky.